מלבי"ם על שמואל א כב א

<< מלבי"ם על שמואל א • פרק כב >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • (א) "וישמעו אחיו". שיראו פן ינקום שאול מהם: