מלבי"ם על שמואל א כב יח

<< מלבי"ם על שמואל א • פרק כב >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כב • כג • 



(יח) "סב אתה". אחר שלדבריך חייבים מיתה, יד העדים תהיה בו בראשונה: