מלבי"ם על עזרא ט ח

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • (ח) "ועתה כמעט רגע היתה תחנה", שהוא רק חנינה שלא ע"פ הזכות והדין, והיא רק כמעט רגע," להשאיר" באר שהתחנה היה בד' דברים, א] "להשאיר לנו פלטה" שלא יכלו בגלות, ב] "ולתת לנו יתד במקום קדשו", שיוכלו לבנות המקדש ולקבוע שיבתם בא"י, ג] "להאיר עינינו אלהינו", שעי"כ יוכל להאיר עינינו שנשוב ללכת בדרכיו ובזה יכלה העונש הנגזר עלינו, ד]"ולתתנו מחיה מעט" שעי"כ נצליח מעט בהיותנו בארצנו הגם שאנו עוד "בעבדותנו", כי עדיין לא הגיע זמן הגאולה האמתית כמ"ש המלאך לדניאל: