מלבי"ם על עזרא ט ד

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ט
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • (ד) "כל חרד". שעורו" כל חרד על מעל הגולה בדברי אלהי ישראל", כי לא נמצא פעל חרד נקשר עם מלת על: