מלבי"ם על עזרא ט ג


(ג) "משומם גלמוד", כמו ואשב שבעת ימים משמים בתוכם [יחזקאל ג']: