מלבי"ם על עזרא ט טו

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ט
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • (טו) "ה' אלהינו צדיק אתה", בין על העבר "כי נשארנו פליטה", וא"כ היה העונש פחות מן הראוי כפי החטא, כמ"ש חשכת למטה מעונינו וזה ע"י צדקתך, בין על העתיד אם תאנף בנו עתה עד כלה, כי "הננו לפניך באשמותינו" אחר שאנו אשמים שנית "כי אין" רצה לומר שעל עבירה זו של נשיאת הנכריות א"א "לעמד לפניך" כלל ללמד עוד שום זכות: