מלבי"ם על עזרא ט י

<< מלבי"ם על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • (י) "ועתה", ר"ל אחר שעדיין אינה גאולה שלמה והעונות הקודמים לא נתמרקו עדיין, ותכלית הגאולה הזאת היה כדי שעתה נטיב מעשינו ונמרק העונות, כמ"ש המלאך לדניאל שבועים שבעים נחתך על עמך לכלא פשע ולכפר עון, וצריכים הם עתה לכפר הפשעים הקודמים, וכמו שפירשנו שם, וא"כ "מה נאמר עתה" אם עשינו להפך שלא די שלא נתקן עונות הקודמים נוסיף עוד עונות חדשים: