מלבי"ם על בראשית לט כא


(כא)" ויהי ה'". גם שם היה ה' עמו, "ויט אליו חסד," שהתחסד עמו להחזיק אותו כאיש נקי מפשע ואח"כ נתן חנו, הגם ששר בית הסוהר אכזרי ע"פ ההרגל: