מלבי"ם על בראשית לט כא

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (כא)" ויהי ה'". גם שם היה ה' עמו, "ויט אליו חסד," שהתחסד עמו להחזיק אותו כאיש נקי מפשע ואח"כ נתן חנו, הגם ששר בית הסוהר אכזרי ע"פ ההרגל: