מלבי"ם על בראשית לט ט

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (ט) "איננו". ב] הכבוד שחלק לי שאיננו גדול ממני, ובפרט" שאותך" בפרט "חשך ממני באשר את אשתו," ועוד טעם שאיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים, והוא חטא נגד אדוני ונגד ה':