מלבי"ם על בראשית לט ט


(ט) "איננו". ב] הכבוד שחלק לי שאיננו גדול ממני, ובפרט" שאותך" בפרט "חשך ממני באשר את אשתו," ועוד טעם שאיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים, והוא חטא נגד אדוני ונגד ה':