פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית לט כג


(כג) "אין שר". גם לא לקח מאתו חשבון. א] באשר ראה שה' אתו והוא צדיק ואיש אמונים. ב] באשר מצליח ע"י השגחת ה':