מלבי"ם על בראשית לט ח

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (ח) "וימאן." יש הבדל בין "מאן" ובין לא "אבה", שלא אבה הוא בלב, וימאן הוא בפה, שהגם שאבה בלב כבש את יצרו. "הן אדני." אמר איך אהיה כפוי טובה. א] מצד הנאמנות שנתן לי שאינו חושב אחרי, כמ"ש "הן אדני לא ידע אתי מה בבית" ההוצאה," וכל יש לו נתן בידי ההכנסה":