מלבי"ם על בראשית לט י

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (י) "ויהי כדברה". בקשה אח"כ שעכ"פ "ישכב אצלה" לא עמה דרך זנות, ואח"כ בקשה "להיות עמה" בבית אחד ולא שמע אליה: