מלבי"ם על בראשית לט יג

מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (יג) "ויהי כראותה". התיראה שעתה יתגלה הדבר, כי ישאלוהו כלם למה הולך ערום וע"כ קראה לאנשי בית שלה שפחותיה: