מלבי"ם על בראשית לט ב

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (ב) "ויהי ה'". ספר שני דברים. א] "שהיה ה' את יוסף" והיה לו הצלחה השגחיית למעלה מן הטבע. ב]" שהיה איש מצליח" גם הצלחה טבעיית, והגם שהיו שני מונעים להצלחות אלה. א]" ויהי בבית אדניו," וזה מונע להצלחה טבעיית של המערכת שהיא לא תחול רק על מי שהוא ברשות עצמו לא על מי שהוא תחת רשות אחר, שהצלחתו היא הצלחת אדוניו לא של עצמו. ב] נגד ההצלחה ההשגחיית היה מונע מה שהוא בבית המצרי: