מלבי"ם על בראשית לט יא

<< מלבי"ם על בראשית • פרק לט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יט • כ • כא • כב • כג • (יא) "ויהי". אחר שהיה נזהר שלא ליכנס בחדרה כלל, קרה יום שבא הביתה, לבית הגדול ששם נמצאים אנשי הבית, ששם היה עושה מלאכתו, ובאותו היום אין איש מאנשי הבית שם בבית, וכמו שפירשו חז"ל שהיה יום חג שלהם והלכו כלם: