פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יענך ה' ביום צרה" - המזמור הזה על שם שהיה שולח את יואב ואת כל ישראל למלחמה והוא היה עומד בירושלם ומתפלל עליהן כענין שנאמר (שמואל ב יח) טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור ואמרו רבותינו אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. "שם אלהי יעקב" - שהבטיחו בלכתו לחרן ושמר הבטחתו לכך נאמר אלהי יעקב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקדש" - מהיכל קדשו שהוא שוכן שם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מנחתיך ועולתך – הם התפילות שאתם מתפללים במלחמה. ידשנה סלה – לשון שומן, כמו "ואכל ושבע ודשן" (דברים לא כ), כלומר, יקבלם מרצון כעולות מתים.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נרננה בישועתך" - כשיושיע אותך הקב"ה נרננ' כולנו להקב"ה ובשמו נדגול נתאסף ונעשה חיל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עתה ידעתי" - זו היא הרננה שנרנן עתה בתשועה זו שבאה ליואב ולישראל ידעתי שחפץ המקום בי וענני משמי קדשו כי תשועתם היא תשועתי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה ברכב" - יש מן האומות שבוטחים ברכב ברזל שלהם ויש שבוטחים בסוסיהם אבל אנחנו בשם ה' נזכיר כי לו הישועה נזכיר לשון הקטרה ותפלה כמו (ישעיהו סו) מזכיר לבונה את אזכרתה (ויקרא א') ולפי' המה יכרעו ויפולו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנחנו קמנו ונתעודד" - נתגבר עליהם כמו (לקמן קמז) מעודד ענוים לשון עוז