מ"ג דברים לא כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אֲבִיאֶנּוּ אֶל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבֹתָיו זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ וְאָכַל וְשָׂבַע וְדָשֵׁן וּפָנָה אֶל אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבָדוּם וְנִאֲצוּנִי וְהֵפֵר אֶת בְּרִיתִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־אֲבִיאֶ֜נּוּ אֶֽל־הָאֲדָמָ֣ה ׀ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֣עְתִּי לַאֲבֹתָ֗יו זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ וְאָכַ֥ל וְשָׂבַ֖ע וְדָשֵׁ֑ן וּפָנָ֞ה אֶל־אֱלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ וַעֲבָד֔וּם וְנִ֣אֲצ֔וּנִי וְהֵפֵ֖ר אֶת־בְּרִיתִֽי׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אֲרֵי אַעֵילִנּוּן לְאַרְעָא דְּקַיֵּימִית לַאֲבָהָתְהוֹן עָבְדָא חֲלָב וּדְבַשׁ וְיֵיכְלוּן וְיִסְבְּעוּן וְיִתְפַּנְּקוּן וְיִתְפְּנוֹן בָּתַר טָעֲוָת עַמְמַיָּא וְיִפְלְחוּן לְהוֹן וְיַרְגְּזוּן קֳדָמַי וִישַׁנּוֹן יָת קְיָמִי׃
ירושלמי (יונתן):
אֲרוּם אֵיעֲלִינוּן לְאַרְעָא דְקַיֵימִית לְאַבְהַתְהוֹן עַבְדָא חֲלַב וּדְבַשׁ וְיֵיכְלוּן וְיִשְבְּעוּן וִידַהֲנוּן וְיִתְפְּנוּן לְטַעֲוַות עַמְמַיָא וְיִפְלְחוּנוּן וְיִרְגְזוּן קָדָמַי וְיִשְׁנוּן יַת קְיָימִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונאצוני" - והכעיסוני וכן כל ניאוץ לשון כעס

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים. זה יורה כי הפרשה כלה בבית ראשון, כי שם (שמנו עשתו) [שבענו ושתו] גם (עברו דברי רע) [עבדו עבודה זרה], ושם עבדו הבעלים, וזהו שאמר ועבדום ונאצוני והפר את בריתי.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כ) "כי אביאנו אל האדמה" וגו' "ואכל" וגו' "ופנה" וגו':

הפשט

(כ) "כי אביאנו" יבאר תוכן דברי השירה שהוא: כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו כמבואר בשירת האזינו (יא) כנשר יעיר קנו וגו' עד ישאהו על אברתו, זבת חלב ודבש (שם יג) ירכבהו על במתי ארץ וגו' עד תשתה חמר, ואכל ושבע ודשן (שם טו) וישמן ישורון וגו' שמנת עבית כשית, ופנה אל אלהים אחרים ונאצוני והפר את בריתי (שם) ויטוש אלוה עשהו וגו' עד ותשכח אל מחללך:


הערות

(כ) "כי ידעתי" אשר עת אשר אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו, והיא ארץ זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן מרוב טוב, ואח"כ ופנה אל אלהים אחרים וא"כ העונש שלהם ראוי להיות כפול שמשלמים רעה תחת טובה, וגם יחטאו בחטא שממין השני הנ"ל שתחלה יעבוד אלהים אחרים ואח"כ והפר את בריתי כנ"ל:

 

<< · מ"ג דברים · לא · כ · >>