מ"ג שמות ב א

מקראות גדולות שמות


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֥לֶךְ אִ֖ישׁ מִבֵּ֣ית לֵוִ֑י וַיִּקַּ֖ח אֶת־בַּת־לֵוִֽי׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲזַל גּוּבְרָא מִדְּבֵית לֵוִי וּנְסֵיב יָת בַּת לֵוִי׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲזַל עַמְרָם גַבְרָא דְמִשֵׁבֶט לֵוִי וְאוֹתִיב בְּכִילְתָא וְגִינוּנָא דְהִלוּלָא יַת יוֹכֶבֶד אִנְתְּתֵיהּ דְתָרִיךְ מִן קֳדָם גְזֵירְתָּא דְפַרְעה וַהֲוַת בְּרַת מֵאָה וּתְלָתִין שְׁנִין כַּד אֲהַדְרָהּ לְוָותֵיהּ וְאִתְעֲבֵיד לָהּ נִיסָא וְהַדְרַת לְעַלֵימוֹתָא כְּמָא דַהֲוַת כַּד הִיא זְעֵירְתָּא מִקְרְיָיא בְּרַת לֵוִי:
ירושלמי (קטעים):
וַאֲזַל גַבְרָא מִשִׁבְטָא דִלֵוִי וּנְסַב יַת יוֹכֶבֶד חֲבִיבָתֵיהּ לֵיהּ לְאִתָּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקח את בת לוי" - פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה וחזר ולקחה וזהו וילך שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה אם פרעה גזר על הזכרים ואתה ג"כ על הנקבות ברש"י ישן והחזירה ועשה בה לקוחין שניים ואף היא נהפכה להיות נערה ובת ק"ל שנה היתה שנולדה בבואה למצרים בין החומות ומאתים ועשר שנה נשתהו שם וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה א"כ כשנתעברה ממנו היתה בת ק"ל וקורא אותה בת לוי

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילך איש מבית לוי" - רבותינו אמרו שהלך אחר עצת בתו (סוטה יב) ור"א אמר כי בערים רבות היו ישראל יושבים וזאת האשה היתה בעיר אחרת ומה צורך שיזכיר הכתוב זה ועל דעתי בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אשה להוליד ממנה בנים אמר הכתוב כן בעבור כי בכל מזדרז לעשות ענין חדש יאמר כן וילך ראובן וישכב את בלהה (בראשית לה כב) וילך ויקח את גמר בת דבלים (הושע א ג) לכו ונמכרנו לישמעאלים (בראשית לז כז) לכו ונכהו בלשון (ירמיהו יח יח) לכו נא ונוכחה (ישעיהו א יח) וכן זה נזדרז ויקח את בת לוי ולא הזכיר הכתוב שם האיש ולא שם אשתו אשר לקח והיה זה בעבור כי יצטרך ליחסם ולהזכיר שמם מי אביהם ואבי אביהם עד אל לוי ועכשיו ירצה לקצר עד לדת המושיע ואחר כן (להלן ו יד-כה) ייחס גם שאר השבטים בעבורו בסדר השני ועל דרך הפשט שהיה זה תחלת הנשואין אין מוקדם ומאוחר בפרשה כי היה זה קודם גזירת פרעה וילדה מרים ואהרן ואחר כן גזר פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ותלד הבן הטוב הזה ולא הזכיר הכתוב לדת מרים ואהרן כי לא היה בלדתם חדוש דבר ועל דעת רבותינו (סוטה יב) הם לקוחים שניים שפירש ממנה מפני גזירת פרעה והחזירה בנבואת בתו (עי' שם יג) ועשה בה מעשה לקוחים הושיבה באפריון ומרים ואהרן מרקדים לפניהם בשמחתם כי על ידי זה יגאלו ישראל ואע"פ שהיה אהרן קטן נתן השם שמחה בלבו בענין הזה או מרים אחותו מלמדתו

מ"ג שמות · ב · א · >>