מ"ג משלי יח כג

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תַּחֲנוּנִים יְדַבֶּר רָשׁ וְעָשִׁיר יַעֲנֶה עַזּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תַּחֲנוּנִ֥ים יְדַבֶּר־רָ֑שׁ
  וְ֝עָשִׁ֗יר יַעֲנֶ֥ה עַזּֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחנונים ידבר רש" - דרך זה בכך ודרך זה בכך למדך דרך ארץ שאע"פ שעשיר יענה עזות הרש ידבר תחנונים וכן הענין הרב לתלמיד

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

תחנונים ידבר רש - הנה העוני סבה אל שתהי' לשון הרש מבקש' החיי' כי הוא ידבר תחנוני' ובזה האופן לא די שלא יעור' מדיני' אבל ישקיט הריב והחמה מעליו ואמנם העשיר יבטח בעשרו לחשבו שהו' קרית עוזו וידבר מפני זה עזות וזה יהיה סבה לשבירתו כי לא יוכל כלכל להתנהג עם כלם כראוי להתנהג עם הרע ויהיה סבה לסור האהב' מהם.

רבנו יונה גירונדי (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחנונים ידבר רש" - הריש והעוני גנאי לאדם, כי יביאנו לדבר תחנונים ולהשפיל נפשו לבריות ולהחניף להם, ויראת הבריות והחנופה - פחיתות הנפש, והצריך לבריות - גנאי.

"ועשיר יענה עזות" - גם מן העושר יגיע האדם למידה פחותה, כי יוסיף עזות בנפשו, ולא ייבוש מדבר קשות, גם יתעקש בדבריו ויבוז לדברי החולקים על דבריו, כאשר כתיב (משלי כח יא): "חכם בעיניו איש עשיר". גם כי יכיר האמת - לא ייכנע אליו להודות עליו, ויקשה רוחו להעמיד דבריו.

הנה, כי השפלות ודברי תחנונים המגיע מן העוני מגונה, וכן גאוה וענות עזות המגיע מן העושר הוא מגונה. וזה על דרך מה שכתוב (משלי ל ח): "ראש ועושר אל תתן לי...", כי העוני והעושר מביאין לידי חטא.

מקורות

מבוסס על מהדורת הרב יעקב גלוסקינוס, ללא ניקוד ובכתיב מלא.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תחנונים ידבר רש", אם הרש מדבר תחנונים ומתחנן, אז העשיר יענה ויכניע את "העזות", שגם אם הוא עז בטבעו יכניע טבעו למלאת תחנוני הרש:


ביאור המילות

"יענה". מענין הכנעה, והוא פעל יוצא שמכניע את העזות:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תחנונים" - עם כי העני ידבר דבריו בתחנונים ובהכנעה, עכ"ז ישיב לו לפעמים העשיר דברי עזות.

מצודת ציון

"עזות" - חזקות וקשות.

<< · מ"ג משלי · יח · כג · >>