מ"ג משלי יח כד

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִישׁ רֵעִים לְהִתְרֹעֵעַ וְיֵשׁ אֹהֵב דָּבֵק מֵאָח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִ֣ישׁ רֵ֭עִים לְהִתְרֹעֵ֑עַ
  וְיֵ֥שׁ אֹ֝הֵ֗ב דָּבֵ֥ק מֵאָֽח׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש רעים להתרועע" - אדם שקונה לו רעים עוד יבוא יום שיצטרך להם ויקרבהו ואם תאמר מה בכך יש אוהב דבק מאח שיקרבהו יותר מקרוביו ואחיו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

איש רעים להתרועע - וכבר ימצא אוהב יותר דבק לאדם בעת הצורך מהאח ולזה ראוי לאדם לקנו' לו אוהבים רבים ולא ירבה ברעי' כי כבר ימצא באוהבים מי שיאהב תכלי' האהב' אף על פי שאינו רע וההרבות ברעים יהיה סבה אל שישחית הרעות והחבר' לקצת מפני קצת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"איש רעים", כבר אמרו המחקרים כי הקונה אוהבים רבים אפילו אחד אין לו, כי האהבה יחידה היא, וכל שתתרבה בטלה ונפרדה, וז"ש מי שי"ל "רעים" הרבה, הוא רק "להתרועע" שידמה שהוא איש רעות ורעים, כי זה גדר בנין התפעל על המדומה, ובאמת אין לו ריעים, "ויש אוהב" אם יש לו אוהב אחד אז הוא "דבק מאח", וזה גדר האהבה, שתגדל על כל האהבות גם מאהבת אחים:


ביאור המילות

"להתרועע". ההתפעל מורה על המדומה, כמו מתעשר, מתרושש, מתכבד:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"איש רעים" - האיש יאהב את הרעים למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו, כי לפעמים ימצא אוהב הדבק לאהובו באהבת נפש יותר מן האח, ולזה יחפוץ בחברתם בעבור הטובה הבאה לפעמים.

מצודת ציון

"להתרועע" - מלשון ריע וחבר.