פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עִקֶּשׁ לֵב לֹא יִמְצָא טוֹב וְנֶהְפָּךְ בִּלְשׁוֹנוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עִקֶּשׁ־לֵ֭ב לֹ֣א יִמְצָא־ט֑וֹב
  וְנֶהְפָּ֥ךְ בִּ֝לְשׁוֹנ֗וֹ יִפּ֥וֹל בְּרָעָֽה׃


רבנו יונה גירונדי (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיקש לב לא ימצא טוב" - עיקש לב הוא האיש שדעתו משובשת, ולא יכיר האמת, על כן אמר לא ימצא טוב, כי מן הדעת ימצא אדם טוב, כאשר כתיב (משלי טז כ): "משכיל על דבר ימצא טוב".

"ונהפך בלשונו" - מי שהוא מכיר האמת, ובשפתיו יטעון השקר, ויצדיק רשע באשר יאהבהו, וירשיע צדיק באשר ישנאהו.

"יפול ברעה" - והוא רע מעיקש הלב, כי הוא עוזר אחרי השקר במזיד.

על-כן אמר בזה לא ימצא טוב ובזה שהוא רע ממנו יפול ברעה.

הערה: ראו רבנו יונה על משלי יא כ, שם פירש ש"עיקשי לב הם בעלי המידות הרעות".

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עיקש לב לא ימצא טוב" -

עיקש לב הוא מי שליבו (שהוא כוח המושל שבו) הולך על-פי דרכים מעוקשים, שלא על-פי דרך החכמה שהיא הדרך הנכוחה, הגם שיחפש דרך הטוב על-פי שכלו, "לא ימצא טוב", כי הדרך הטוב הוא רק על-פי החכמה, שאי-אפשר למצאה מדעתו, רק על-ידי הקבלה מפי חכמים. ובכל-זאת, יוכל להיות שגם לא יעשה רע.

אבל ה"נהפך בלשונו", שהלשון מצייר הדיבור בבינה, ומי שלשונו מדבר תהפוכות, שהם היקשים מתעים וחקירות כוזבות באלהות ובאמונות, ויוצא לאפיקורסות, זה, לא לבד שלא ימצא טוב, כי גם "יפול ברעה", (משלי כג כז): "כי שוחה עמוקה זונה", שהיא המינות.


ביאור המילות

"עיקש לב" - נוהג היפך מחוקי החכמה, כנ"ל (יא כ).

"ונהפך בלשונו" - הפך מן הבינה, שהלשון מציין הבינה (כנ"ל י כ), ו"לשון תהפוכות" הוא היפך הבינה (כנ"ל י לא).

 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיקש לב" - מי שיש לו לב עיקש ועקום וסר מדרך טוב, והוא עשיית המצוות עשה, "לא ימצא" בו "טוב", כמו שנאמר (ירמיהו ה כה): "חטאותיכם מנעו הטוב מכם". חטא הוא שאינו עושה מצוות, והוא מלשון חיסרון, כמו שפירשנו למעלה, ולכן נחסר ממנו הטוב, אבל גם רע אין בו.

אבל "ונהפך בלשונו", והוא איש תהפוכות, שעושה רע בדיבורו, הוא "יפול ברעה" שעושה.

הערה: ראו הגאון מווילנה על משלי יא כ, שם פירש שעיקש לב הוא מי ש"אינו שב בתשובה, הוא תועבת ה'.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עקש לב" - המחשב עקשות.

"ונהפך בלשונו" - המהפך עצמו בלשונו לדבר תמימות ובקרבו ישים ארבו, הוא עצמו יפול בהרעה אשר חשב לזולת.

<< · מ"ג משלי · יז · כ · >>