רבנו יונה על משלי יז


פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיקש לב לא ימצא טוב" - עיקש לב הוא האיש שדעתו משובשת, ולא יכיר האמת, על כן אמר לא ימצא טוב, כי מן הדעת ימצא אדם טוב, כאשר כתיב (משלי טז כ): "משכיל על דבר ימצא טוב".

"ונהפך בלשונו" - מי שהוא מכיר האמת, ובשפתיו יטעון השקר, ויצדיק רשע באשר יאהבהו, וירשיע צדיק באשר ישנאהו.

"יפול ברעה" - והוא רע מעיקש הלב, כי הוא עוזר אחרי השקר במזיד.

על-כן אמר בזה לא ימצא טוב ובזה שהוא רע ממנו יפול ברעה.

הערה: ראו רבנו יונה על משלי יא כ, שם פירש ש"עיקשי לב הם בעלי המידות הרעות".