מ"ג משלי טו לא


<< · מ"ג משלי · טו · לא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹזֶן שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת חַיִּים בְּקֶרֶב חֲכָמִים תָּלִין.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹ֗זֶן שֹׁ֭מַעַת תּוֹכַ֣חַת חַיִּ֑ים
  בְּקֶ֖רֶב חֲכָמִ֣ים תָּלִֽין׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראו אבן עזרא על משלי טו ל.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"אזן שומעת". הנה האוזן השומעת תוכחות חיים ר"ל שתקבל מוסר בהשגת החכמה שהיא החיים הנה היא תלין בקרב חכמים ר"ל שכבר יישירהו זה אל שיתחכם ויעמוד בין החכמים או ירצה בזה שכבר תלין בקרב חכמים ללמוד חכמתם:

 

רבנו יונה גירונדי

לפירוש "רבנו יונה גירונדי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טו לא): "אוזן שומעת תוכחת חיים" - ובא המקרא העליון הקדמה לזה, כאשר בא (משלי טו יג): "לב שמח ייטיב פנים" הקדמה לאשר אחריו - (משלי טו יד): "לב נבון יבקש דעת".

"בקרב חכמים תלין" - כאשר נאות וראוי, למשכילים בחכמה לשאול ולהשיב, לשבת בקרב חכמים - כן ראוי לשבת בתוכם, מי שיש לו "אוזן שומעת תוכחת חיים", כי החכמים חפצים ושמחים בחברתו, כי גם אם לא ירחב לבו להשיג אל החכמה, נבחר ונכבד בעיניהם, אחרי שהשכיל בדברי תוכחותיו וחפץ לשמעם, כי יגיע בכאן למעלה נכבדת, כמו שכתב אחרי זה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אוזן שומעת" - אוזן אשר תשמע התוכחה המביאה חיים, סופה תהיה כרוכה אחר החכמים ותלין בקרב חכמים לשמוע דבר חכמה.

מצודת ציון

"תלין" - עניין התמדה, כמו (ישעיהו א כא): "צדק ילין בה".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק 

הגאון מווילנה

לפירוש "הגאון מווילנה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טו לא): "אוזן שומעת תוכחת חיים" - התועלת לאותם ההולכים ויושבים בבית המדרש, אף שאינם יכולים ללמוד, הוא לשני דברים:

  • א' שאזנם שומעת תוכחת חיים מאחרים שלומדים,
  • והתועלת הב' שהוא בקרב חכמים תלין גם כן עמם בית המדרש.

ועוד: זהו שאמרה רות לחמותה (רות א טז): "כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין":

  • באשר תלכי אלך הוא במצוות עשה,
  • ובאשר תליני אלין הוא במצוות לא תעשה.

וזהו: אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין - לבל יעבור על מצוות לא תעשה, אף שלא יעשה מצוות עשה.

ועוד: שבקרב חכמים תלין הוא בעולם הבא, בין אותם שאין עוברים על לא תעשה, כי שם, בפסוק באשר תליני, הם שישה דברים נגד שישה דרגין. והוא יהיה ביניהם באותה דרגא של בקרב חכמים תלין, שהוא לא תעשה.

<< · מ"ג משלי · טו · לא · >>