<< · מ"ג משלי · ה · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּמְעַט הָיִיתִי בְכָל רָע בְּתוֹךְ קָהָל וְעֵדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֭מְעַט הָיִ֣יתִי בְכׇל־רָ֑ע
  בְּת֖וֹךְ קָהָ֣ל וְעֵדָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעט הייתי בכל רע" - כפשע ביני ובין גיהנם (כלומר בשביל דבר מועט הייתי עכשיו בכל רע שלא שמעתי לקול מורי שאלו שמעתי להם לא יארע בי כך מרבי יוסף קר"א)

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כמעט הייתי בכל רע בתוך וגו' שלא הייתי בוש מהם לעוצם שנאתי מוסר או יהיה הרצון בזה כמעט שהייתי מפני זה בכל רע וצרה בתוך קהל ועדה שיתפרסם זה לכולם ויראו ברעתי,  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמעט הייתי" - בעבור הנאה קטנה, כשיעור היותר מועט, הייתי עתה בכל רע בתוך קהל רב ועדה גדולה, בפרסום רב.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעט", על דבר מעט שהוא תאות העוה"ז שאינם שוים כלום ואינם מתקיימים רק זמן מועט, איך בעבור מעט עונג הזה מכרתי את הבכורה עד "שהייתי בכל רע", שבאו עלי כל הרעות, וההפסד יותר מן הריוח, וגם שבאו רעותי בפרהסיא, "בתוך קהל ועדה" וכדי בזיון וקצף:

ביאור המילות

"קהל, ועדה". עדה מציין עדת חכמים, וזה מוסיף על קהל שכולל גם המוניים, התו"ה ויקרא (סי' רמ"א):
 

נחמיאש

לפירוש "נחמיאש" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה — פירש רש״י ז״ל: כפשע ביני ובין גיהינם. ויש מפרשים כמעט על דרך (להלן י׳ כ׳) "לב רשעים כמעט", בעבור הנאה מועטת עוברת לפי שעה מפסיד עולם הבא, עולם שכולו ארוך. וטעם בתוך קהל ועדה נוכל לפרש מוסב על כמעט הייתי בכל רע, על דרך (שם כ״ו כ״ו) "תגלה רעתו בקהל". ונוכל לפרש על ואמרת איך שנאתי מוסר, שסופך להתחרט ברבים אם נתקרבת אל פתח ביתה ולא תועיל לך החרטה, כי הם יחשבוך שאין אתה אומר כן אלא לפי שקפצה עליך זקנה, על כן יש לך להרחיק מעליה דרכך. ומה לך להדבק במינים האפיקורסים, שאינם מאמינים בתורת משה, רק במה שיש עליו אות ומופת? לא כי, אלא הרי תורת משה לפניך, הפך בה והפך בה דכלא בה, היא המדריכך לחיי העולם הבא:

<< · מ"ג משלי · ה · יד · >>