ירושלמי חלה

(הופנה מהדף ירושלמי מסכת חלה)

מסכת חלה

לפי הלכות


מסכת חלה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי