ירושלמי חלה א ו

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק א · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנהעריכה

החלה והתרומה חייבין עליה מיתה וחומש ואסורה לזרים והן ניכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים ורגלים והערב שמש ואינן ניטלין מן הטהור על הטמא אלא מן המוקף ומן הדבר הגמור האומר כל גורני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום עד שישייר מקצת

הלכה ו גמראעריכה

רבי יודה בר פזי רבי חנין בשם רבי שמואל בר רב יצחק חלה חולין הוא הייתי אומר מותר לגלגל בהן לפום כן צריך מימר החלה והתרומה חייבים עליהן מיתה וחומש עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה משום לא תחרוש בל תזרע בל תחסום לקט שכחה ופיאה תרומה ומע"ר ומע"ש וחלה רבי יצחק בידו אתי מיסב לידוי הוא פשט עשרתי אצבעתיה ואמר הרי קיימתי עשר מצות חלה על הכל תרומה על הכל תרומה לה' זה שם המיוחד מניין שלא עשה כלום עד שישייר מקצת ת"ל מראשית ולא כל ראשית