ירושלמי ערלה

(הופנה מהדף ירושלמי מסכת ערלה)

מסכת ערלה

לפי הלכות

מסכת ערלה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי