ירושלמי חלה ג ג

<< | ירושלמי · מסכת חלה · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

הקדישה עיסתה עד שלא גילגילה ופדייתה חייבת הקדישתה עד שלא גילגילה וגילגלה הגיזבר ואח"כ פדיתה פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה כיוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדיין חייבין ומשבאו לעונת המעשרות ופדאן חייבין הקדישן עד שלא נגמרו גמרן הגזבר ואח"כ פדיין פטורין שבשעת חובתן היו פטורין

הלכה ג גמראעריכה

ולמה תנינתא תרי זימנין רבי חונא רבי חייא רבי יהושע בן לוי בשם ר' פדיה אחת למירוח ואחת לשליש רבי יוסי אמר רבי בא וחבריא חברייא אמרין אחת למירוח ואחת לשליש רבי בא מפרש לחלה למירוח ופיאה לשליש ומתניתא דרבי עקיבה היא דרבי עקיבה אמר אחר שליש האחרון את מהלך דאיתפלגון שדה שהביא' שליש לפני גוי ולקחה ישראל רבי עקיבה אומר התוספות פטור וחכמים אומרים התוספות חייוב מיי כדון תיפתר או כרבי עקיבה במחלוקת או כדברי הכל בקוצר מיד