יהל אור

ספר
יהל אור
נודע בשם

הדרת קדש
כולל ביאורים נפלאים על הזה"ק וההיכלות והרעיא מהימנא וגם על זהר חדש

מאת הגאון אליהו מווילנא זצוק"ל

פירושים וביאורים על הזה"ק מחבורי הגאון החסיד האמתי אור העולם רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל
(והרבה מהם נעתקו מעצם כי"ק שלא נדפסו מעולם)
מוגה ומסודר על ידי הרב שמואל בה"ר אליעזר אהרן לוריא ז"ל

תוכן הספרעריכה