פתיחת התפריט הראשי

התורה והמצוה על דברים יח יד


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יח יד:

סז.

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם . ר"ל הלא בשביל זה אתה יורש אותם, ע"י שהם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וכו' . ובעבור זה נגרשו מארצם, ואתה יורש אותה.

ואמר כי הגוים אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן . ר"ל פן תשאל, "הלא הם יש להם ממי לשאול עתידות ודברים שצריכים לדעת, ואתה לא כן"?, ע"ז משיב, נתן לך ה' א-להיך . שדברים האלה - לדעת השעה המוצלחת לעסקיך, מה שידעו הגוים ע"י מעוננים וקוסמים, נתן ה' לך. שע"י שתלמד את התורה, היא תאיר עיניך ותופיע עליך רוח הקדש, לדעת מה לעשות ובמה תצלח.

וז"ש "לך נתנה", שכ"א מכם ידע להצליח דרכיו ולתקן עתידותיו, עפ"י עצת התורה. ואיך תניח דברי תורה, לשאול במעוננים; שעי"כ תבטל ממך ההצלחה התוריית, התלויה בך בעצמך.קיצור דרך: mlbim-dm-18-14