מ"ג דברים יח יד


מקראות גדולות דברים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל מְעֹנְנִים וְאֶל קֹסְמִים יִשְׁמָעוּ וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֣י ׀ הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹנְנִ֥ים וְאֶל־קֹסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אֲרֵי עַמְמַיָּא הָאִלֵּין דְּאַתְּ יָרֵית יָתְהוֹן מִן מְעָנְנַיָּא וּמִן קַסָמַיָּא שָׁמְעִין וְאַתְּ לָא כֵן יְהַב לָךְ יְיָ אֱלָהָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
אֲרוּם עַמְמַיָא הָאִלֵין דְּאַתּוּן עֲתִידִין לְמֵירוֹת יַתְהוֹן לְחַרוֹרֵי עֵינָא וּלְקִיסוּמֵי קוּסְמַיָא צַיְיתוּן וְאַתּוּן לָא כְוַותְהוֹן אֱלָהֵן כַּהֲנַיָא שַׁיְילוּן אוּרַיָא וְתוּמַיָא וְנָבִיָא תְרִיצַיָא יְהַב לְכוֹן יְיָ אֱלָהָכוֹן:

"לא כן נתן לך וגו'" - הקב"ה לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הגוים וגו' ישמעו".

פירוש יש להם לשמוע ולקבל את אשר יגידו להם המעוננים כי יודיעום המעוננים מה שרשום במזל, ואתה לא כן פירוש לא תהא הודעת העתידות לך כן אלא "נביא אקים וגו'":

או ירמוז על זה הדרך "לא כן וגו'", פירוש אינך במצב זה כמותם אלא נתנם לך ה' אלהיך תחת ממשלתך כל המזלות וכל צבא השמים כאומרו (תהלים, ח) "כל שתה תחת רגליו", וכמו שדרשו ז"ל (שבת קנו, ב) בפסוק צדק יקראהו לרגלו, ואומרו "נביא אקים וגו'" בא להשיב סוף כל סוף כפי זה יהיו הגוים בהדרגה גדולה שידעו העתידות מה שאין כן ישראל, לזה אמר "נביא אקים וגו'", ואולי שכן הבין שאול כששאל בבעלת אוב (שמואל א, כח), כי לא אסר ה' לשאול אוב או ידעוני אלא במקום שיקים נביא אבל זולת זה אם יצטרכו לדעת שאול ישאלו בהם:


סז.

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם . עשה מצוה האמורה בענין, שבשכרה אתה יורש אותם.

אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו . שמא תאמר, "להם יש במה לשאול ולי אין לי"! תלמוד לומר ואתה לא כן נתן לך ה' א-להיך . לך נתנה! ואתה מניח דברי תורה, ומתעסק בבטולה!

<< · מ"ג דברים · יח · יד · >>