התורה והמצוה על דברים יח ט


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יח ט:

נד.

כי אתה בא אל הארץ . תלה זה בביאת הארץ, מפני מ"ש ובגלל התועבות האלה ה' מורישם מפניך . וא"כ, הלא בשכר שאתה לא תעשה כן, תבוא אל הארץ; ובשכר זה, הוא נותן לך.

נה.

לא תלמד לעשות . אבל הלמוד להבין, אינו מוזהר (כמ"ש בשבת עה, סנהדרין סה וע"ז סג ע"ב).קיצור דרך: mlbim-dm-18-09