התורה והמצוה על דברים יח ה


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יח ה:

נא.

כי בו בחר וגו' לעמד לשרת . למד מניה דשירות מעומד. ופי' בז"א שזה לענין נ"כ. וכבר העירותי בזה למעלה ( שפטים כו ). ועז"א בין בארץ בין בחוץ לארץ.קיצור דרך: mlbim-dm-18-05