התורה והמצוה על דברים טז יב


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טז יב:

קצב.

וזכרת כי עבד היית במצרים . זכירת העבדות עקרו על פסח. ובא ללמד ששמחה נוהג בפסח, כי שמחה לא כתיבא רק בשבועות וסוכות (כנ"ל ראה קצא ). ובכ"ז אא"ל (אי אפשר לומר) שר"ל שינהג בשבועות גם דיני פסח וחג. שכנוי הרומז " האלה " מרמז תמיד על ענין הסמוך, כמ"ש בהתו"ה צו כג .

וע"כ לענין עצרת, אינו מרמז רק על שלמי שמחה דכתיב ביה.קיצור דרך: mlbim-dm-16-12