התורה והמצוה על דברים טז יז

<< התורה והמצוה על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טז יז:

רז.

איש כמתנת ידו . . פסקא זו מועתק ממשנה דחגיגה ח ע"ב.

קיצור דרך: mlbim-dm-16-17