התורה והמצוה על דברים טז יז


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים טז יז:

רז.

איש כמתנת ידו . . פסקא זו מועתק ממשנה דחגיגה ח ע"ב.קיצור דרך: mlbim-dm-16-17