ביאור:תהלים לו ו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

חסד ה' - תגובה לנאום פשע

עריכה

בתהלים פרק לו המשורר מתאר את נאום הפשע של הרשע , ומייד לאחר מכן מדבר על חסדי ה', אמונתו, צדקתו ומשפטיו:

(תהלים לו ו): "ה'! בְּהַשָּׁמַיִם חַסְדֶּךָ, אֱמוּנָתְךָ עַד שְׁחָקִים"

(תהלים לו ז): "צִדְקָתְךָ כְּהַרְרֵי אֵל, מִשְׁפָּטֶךָ תְּהוֹם רַבָּה; אָדָם וּבְהֵמָה תוֹשִׁיעַ, ה'!"

מה הקשר בין הרשעים לבין חסדי ה'?

המפרשים ענו לשאלה בדרכים שונות, המשקפות גישות שונות להתמודדות עם רשעים:

1. מודעות לנזק שגורמים הרשעים לעולם: " "ה', בהשמים חסדך - בשביל רשעים הללו אתה מסלק חסד מן התחתונים, ומגביה אמונתך עד שחקים לסלקה מבני אדם. צדקתך יקרה מן הבריות כהררי אל בשביל מעשי הרשעים, ומשפטיך באים לעולם עד תהום רבה" " ( רש"י ) .

2. מודעות להשגחת ה' בכל העולם - בניגוד לדברי הרשעים שה' אינו משגיח: " "בהשמים - אבל האמת, שחסדי ה' הוא גם בעולם השפל מן הארץ עד השמים, ובכל ישגיח. אמונתך - האמנת תשלום גמול. צדקתך - הצדקות שאתה עושה להצדיקים גבהו ורמו כהררי אל, משפטיך - המשפטים שאתה עושה להרשעים רבו כמו תהום רבה, ובכל תשגיח לשלם כפי הגמול, אדם ובהמה - אתה ה' תושיע האדם ואף הבהמה , כי על הכל תשגיח" " ( מצודות ) .

3. מודעות לאיזון בין חסד ה', המיטיב עם בני האדם, לבין האמונה, המגבילה ומצווה. זאת בניגוד לדברי הרשעים, המתייחסים רק לאחד משני הצדדים: רשעים מצד ה"חסד" חושבים שה' רוצה שהאדם יעשה מה שבא לו ללא כל מגבלות, ורשעים מצד ה"אמונה" מנסים רק למצוא פגמים וחסרונות בזולתם: " "אמת שמדת החסד שולטת בעולם, ועל פיה שמים וארץ כוננו, אלא שמידת החסד כרוכה באמונה, ואין אמונה אלא אמון שאנו נותנים בקדוש-ברוך-הוא והמשען שאנו נשענים עליו, שהוא מנהג עולמו במשפט ובצדקה. בחסדו ברא את העולם ובחסדו נוצר אותו. ברם, אין לשכוח שהוא 'אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא' (דברים לב ד). וחסדו ואמתו-אמונתו הם שני רעים שאינם מתפרדים זה מזה. צדקת ה' היא פרי חסדו ומאמונתו נובע משפטו. צדקתו נשגבת כהררי אל ומשפטו מגיע עד תהום רבה, והכל מכוון לצדק את הבריות כולן, מאדם עד בהמה:" " ( דוד שלמה שפירא ) .

4. מודעות לקשר שבין מעשי האדם לבין חוקי הטבע: " "היוצר את העולם הגדול בכלל, המיוסד על חקים טבעיים קבועים בלתי משתנים, ואת העולם הקטן שהוא האדם, אשר הוא לבדו יתנהג על פי חקים אחרים בחיריים אשר ישנה אותם בבחירתו, והוא בבחירתו ימשול על חקי גופו הטבעיים ויכריח אותם שיכנעו תחת חקי השכל והרצון הבחיריים לשמוע תורת ה' ומצותיו, השכיל בחכמתו הבב"ת לקשר הנהגת שני העולמות האלה בקשורים נפלאים דקים וחבלים רוחנים נעלמים, באופן שהנהגת הטבע וחוקיה בעולם הגדול יכנעו וימשכו אחר הנהגת המעשים הבחיריים בעולם הקטן" " ( מלבי"ם ).

5. הבנת הסיבה שבגללה השגחת ה' נסתרת מעיני האדם: " "שהיה השאלה מדוע אין ה' מעניש את הרשעים ומשלם שכר הצדיקים תיכף בעולם הזה, על זה משיב...  אדם ובהמה תושיע ה' , מצד שהאדם הוא מורכב משני חלקים, חלק א' הוא בהמה, כי אין הבדל בין גוף האדם לגוף הבהמה, עד שמצד גופו הוא בהמה ונתון תחת חקי טבעיים מוכרחים, ומצד נפשו ושכלו הוא אדם ויכול לבחור ולעשות כפי בחירתו נגד טבעו, ואם היה השכר והעונש גלוי לא היה בוחר בטוב ומואס ברע מצד בחירת השכל, רק מצד טבע גופו, כמו שלא ישתה סם המות מצד טבע גופו, כי כל מה שיעשה האדם בעבור תועלת וערב לגוף, עושה זאת מצד בהמותו לא מצד בחירתו האנושית, שחפשיית הבחירה היא רק אם יעשה הטוב בעבור שהוא טוב ובעבור חק השכל נקי מכל פניה גופנית, ולכן היה מההכרח להסתיר השכר והעונש בתהום רבה כדי שימצא מקום לעשיית המצות מצד החלק שהוא אדם" " ( מלבי"ם )

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

" "ד"א צדקתך כהררי אל מי שאתה רוצה לעשות צדקה עמו אתה מגביהו ומתקפו כהררי אל לשון תוקף כמו ( יחזקאל י"ז) ואת אילי הארץ לקח " משפטיך תהום רבה " - מי שאתה רוצה לדון אותו וליקח נקמתך ממנו אתה מורידו עד תהום רבה " משפטיך " - יושטיצ"א בלע"ז " אדם ובהמה תושיע ה' " - בני אדם שהם ערומים בדעת כאדם הראשון ומשימין עצמן כבהמה בענוה תושיע ה'" " ( רש"י )

שמים = מקום גבוה ורחוק

צדקה = דרכו של הצדיק

משפט = א. חוק בין אדם לחברו; ב. תהליך שמטרתו לברר מי צודק; ג. מנהג קבוע; ד. ביצוע גזר הדין

תהום = מים רבים ועמוקים

הנפש החוטאת היא תמות לעומת והכרתי ממך צדיק ורשע

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • יְהוָה, בְּהַשָּׁמַיִם חַסְדֶּךָ; אֱמוּנָתְךָ ... : יְהוָה, בְּהַשָּׁמַיִם חַסְדֶּךָ; אֱמוּנָתְךָ, עַד- שְׁחָקִים. ( cache )
 • מלבי"ם על תהלים נז ג€“ ויקיטקסט : 31 מאי 2011 ... וכבר התבאר פסוק זה באורך למעלה (סי' ל"ו) במ"ש ה' בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים עי"ש, וזה מגביל פה נגד מ"ש "רומה על השמים אלהים", ... ( cache )
 • more "ה' בהשמים חסדך אמונתך " :
 • אמת, אמונה, אמונים - חסד, חסיד : "אֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט חֶסֶד יְהֹוָה מָלְאָה הָאָרֶץ" תהלים לג:ה; "ה', בהשמיים חסדך , אמונתך עד שחקים " תהלים לו:ו ... ( cache )
 • תהילים - פרק לו : ... להשכיל להיטיב ה און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס ו יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים ז צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה ... ( cache )
 • תהילים מזמור לו / דוד שלמה שפירא : "ה' בשמים חסדך / אמונתך עד שחקים צדקתך כהררי אל / משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'." (לו ו-ז). החסיד התמים מעריך את יקרו של חסד אלוקים. ... ( cache )
 • תהילים : ו יהוה, בהשמיים חסדך; אמונתך, עד-שחקים . ז צדקתך, כהררי-אל--משפטיך, תהום רבה; אדם ובהמה תושיע יהוה. ח מה-יקר חסדך, אלוהים: ובני אדם--בצל כנפיך, יחסיון. ... ( cache )
 • more "חסדך אמונתך עד שחקים " :
 • [http://web.macam.ac.il/%7Eyon/masa/m101.htm ג€�סיפור שני (ברוֹנא וחנה)] : ... ואלכסנדר שמן הסתם למד לא רק אצל אריסטו אלא גם ישב שנה שנתיים בישיבת 'מרכז הרב' נזכר מיד בפתיחה של הפסוק " צדקתך כהררי אל, משפטך תהום רבה" והבין את הרמז. ... ( cache )
 • בראשית פרק מא : צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'. פרעה התייחס לעצמו כאל אלוה, גבוה מעל גבוה [13]. התייחסות זו הולידה זלזול במציאות הגשמית ובהנהגה המדינית של ... ( cache )
 • דף גמרא ערוך ומבואר (פרק א) : והכתיב (תהלים לו,ז) [ צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה] אדם ובהמה תושיע ה', ואמר רב יהודה אמר רב: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת (כאדם הראשון) ומשימין עצמן כבהמה ... ( cache )
 • more "צדקתך כהררי אל משפטך " :
 • פרשת נח : וכתיב (תהלים לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' רבי ישמעאל ורבי עקיבא רבי ישמעאל אומר: בזכות הצדיקים שקבלו את התורה, שנתנה מהררי אל, ... ( cache )
 • פרקי דרבי אליעזר : ... אדם ובן אדם ונעקד לפניך כבהמה אדם ובהמה תושיע ה' שנ' צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' ר' יהודה אומ' כיון שהגיע החרב על צוארו פרחה ויצאה ... ( cache )
 • דברי תורה פרשת אמור - ישמח משה : ... משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע ה'ג€�- הצדקה שאתה עושה עם הבריות גדולה כהרים הגדולים והחזקים, והמשפט הזה שאתה עושה עם בריותיך עמוק ורחב כתהום הגדול, ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת ויקרא : הרב הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל אמר על הפסוק "צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'" (תהילים לו, ז) מה ענין אדם ובהמה המוזכר כאן? ... ( cache )
 • מדרש רבה - נח : מדרש רבה בראשית פרשה לג פרשה לג א ויזכור אלהים את נח ואת כל החיה וגו' וכתיב ( תהלים לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' רבי ישמעאל ורבי ... ( cache )
 • בית הכנסת אליהו הנביא : ובזה אפילו בדין הקרבת הקרבן בעד החטא הוא על קו המשפט כאומרו, משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' תהלים לו. "וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם". שמיני ט כב. ... ( cache )
 • Explorations: Parshiot Bhar and B'chukotai 5770 : 3 מאי 2010 ... שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו וגו', רבי יוסי פתח (תהלים לו) צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יי', ... ( cache )
 • תפילת מנחה ג€“ ויקיפדיה : לאחר חזרת הש"ץ אומרים שלושה פסוקים מספר תהילים: "צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע ה'"ג€�, "וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדֹלות. ... ( cache )
 • שיעור 6 על בן זומא[ שכתב הלפרין] : אבל בטח שאתה צריך את זה הרבה יותר מפני שאין לך את זה ואומרים תמיד במנחה של שבת ג€� צדקתך צדק לעולם צדקתך כהררי א-ל ומשפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'ג€� בדג€�כ ... ( cache )
 • פרשת משפטים - חשיבותן של המצוות שבין אדם לחברו : 25 אוגוסט 2010 ... שנאמר: "צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה'" (תהלים, ל"ו, ז'), ונאמר: "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" (תהלים, פ"ה, י"ב), ... ( cache )
 • כירולוגיה-תורת כף היד - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית ... : ... ודי למבין: סגולה נפלאה שלא יפול סוס ורוכבו: קודם שיעלה על הסוס לרכוב טוב לומר פסוק צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהו"ה ויכוין בשם היוצא ... ( cache )
 • (222) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF KOSHER | קלף כשר ... : ... הוא בדיוק כמו שיצחק אבינו ע"ה מסר נפשו בעקידה ויצאה נשמתו, והיה לו תחיית המתים, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק ל וז"ל: משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה': ... ( cache )
 • ספר תהילים וסגולות מיוחדות : צדקתך, כהררי אל משפטיך, תהום רבה; אדם ובהמה תושיע יהוה. מה יקר חסדך, אלהים: ובני אדם בצל כנפיך, יחסיון. ירוין, מדשן ביתך; ונחל עדניך תשקם. ... ( cache )
 • מכללת לפשיץ : ואומר אלו פסוקים: צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה אדם ובהמה תושיע ה' (תהלים לו, ז ), וצדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדולות אלהים מי כמוך (שם עא, יט), ... ( cache )
 • more "תהום רבה אדם ובהמה " :
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - קהלת פרק גֲ´ פסוקים י"ח - י"ט: אדם ובהמה : והכתיב: (תהלים ל"ו ) ' אדם ובהמה תושיע ה ?, ואמר רב יהודה אמר רב: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה!' [18] עולת ראיה, חלק ב', עמ' קמ"ט. ... ( cache )
 • אדם ובהמה תושיע ה' : אדם ובהמה תושיע ה . ' החוג לבישול. אסופת מדרשים. ושירים על פרקי בראשית. ) סיפור הבריאה וסיפור נח. (. ועל. מצוות הקשורות לבעלי חיים. מהדורה שנייה ... ( cache )
 • דף קשר 1241 - עשיו ג€“ אדם ובהמה תושיע ה' / אורי יעקב בירן ואמיתי רניאל : עשיו ג€“ אדם ובהמה תושיע ה ' / אורי יעקב בירן ואמיתי רניאל. א. פתיחה. נחלקו האמוראים בהבנת המושג "מבעה" המופיע כאחד מארבעת אבות הנזיקין במשנה בתחילת מסכת בבא ... ( cache )
 • דף קשר מספר 956 - אדם ובהמה תושיע ה' / עמית משגב : מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי?! / הראל קניין חצר / עדיאל זימרן אדם ובהמה תושיע ה ' / עמית משגב קובץ וורד 2000 ... ( cache )
 • אדם ובהמה תושיע הֲ´ - שיעור מספר 3 - נקודת חיבור : אדם ובהמה תושיע ה ֲ´ - שיעור מספר 3 נדב וילנר. המסתורין שבבריאה: מיהו האדם? אם ננסה להבין מפרקי התורה כיצד נברא האדם, נגלה שישנן סתירות רבות בין פרק א' ופרק ... ( cache )
 • מקורות לפרק : אדם ובהמה תושיע ה ' - אגדת ד' 91; נתיב ב' 208 (תמימות, ב); אגדות ד' 91 אדם ובהמה תושיע ה ' - המלבי"ם על ויקרא א', תורה אור לס"ק י' ... ( cache )
 • דבר תורה לפרשת צו - הו"ד : והפסוק ' אדם ובהמה תושיע ה מתבאר שאדם מקריב קרבן משים עצמו כבהמה הנקרבת ואז ע"י כוונה זו כתיב 'תושיע ה כלומר כך זוכה האדם לישועת ה'. ... ( cache )
 • Text : " אדם ובהמה תושיע ה '". בפרשת השבוע, פרשת אמור, יש פסוק שיש מקום לעיין בו, גם לאור הימים הללו(1) (ויקרא כ"ב, כ"ו-כ"ז): וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה ... ( cache )
 • ליקוטי תורה - פרשה שלח - מח ד : כך מה שהיש מתבטל הוא דבר חידוש שמבהמה נעשה אדם וכמ"ש אדם ובהמה תושיע ה ' (ועי"ז דוקא מעורר למעלה מעלה היינו המשכת רצון ותענוג העליון כנ"ל ועמ"ש מזה ג"כ בפ' ... ( cache )
 • דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ ... : והכתיב אדם ובהמה תושיע ה ' שג"כ שם אדם מגביל נגד שם בהמה ובכ"ז פי' רב יהודה א"ר ששם אדם זה בא למעלה שהם ערומים בדעת כאדם. ר"ל שהוא אדם באמת כפי צורתו. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- אדם ובהמה : יסוד זה הודגש רבות בספרי החסידות, סביב דרשת חז"ל על הפסוק " אדם ובהמה תושיע ה '". על פסוק זה דרשו חז"ל: "אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה". ... ( cache )
 • הושענא רבה ג€“ חב"דפדיה : 21 אפריל 2011 ... ועבודה זו מגעת למקום שבו נאמר " אדם ובהמה תושיע ה '" ג€“ אור שלמעלה מהשתלשלות, שלגביו אדם ובהמה הם בהשוואה. ועל דרך זה העבודה של ערבה ג€“ ש"אין בה ... ( cache )
 • תאריך: : ... הדעת נותנת לפעול באופן מסוים אך המאמין בוחר לפעול אחרת, " אדם ובהמה תושיע ה ' ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה".(5) ... ( cache )
 • אחור וקדם צרתני | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם | ספריית כתבי מקובלים - : נראה, הנה כתוב " אדם ובהמה תושיע ה '", ודרשו חז"ל: "אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה". פירוש, כל דרך הבריאה שברא ה' היא בחינת ב' הפכים בנושא אחד ... ( cache )
 • פרשת בחוקותי - פרפראות לפרשת השבוע : 16 מאי 2011 ... השיב לו, כן, אמר לו המלך: גשם זה אינו בזכות האנשים שבכם, אלא בזכות הבהמות יורד הגשם, ואגב כך גם האנשים נהנים, שנאמר " אדם ובהמה תושיע ה '", ...
 • צִדְקָתְךָ, כְּהַרְרֵי-אֵל--מִשְׁפָּטֶיךָ ... : כי " אדם ובהמה תושיע ה ' " - מצד שהאדם הוא מורכב משני חלקים: חלק א' הוא בהמה , כי אין הבדל בין גוף האדם לגוף הבהמה, עד שמצד גופו הוא בהמה ונתון תחת חוקי ... ( cache )
 • התייוונות- לקראת חנוכה- האם אנחנו מתייוונים : שכן כך כתוב: " אדם ובהמה תושיע ה ' "- (ופירושו לעיתים) אדם בזכות בהמה- תושיע ה'. בראשית רבה פרשה לג א. שאלות לעיון: 16. מה מבטא היחס של הרומאים לעמודים למול ... ( cache )
 • בחדרי חרדים | פורום: החרדים והאינטרנט - לימוד פנימיות התורה המפתח ... : ויש רמז בפסוק אדם ובהמה תושיע ה ', דתיבות תושיע ה' עם התיבות וב' כוללים של תיבות יעלו כמספר תיבות זה"ר תיקוני"ם בדקדוק צ"ח [צא חשוב]. ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : מהו " אדם ובהמה תושיע ה '", אלכסנדרוס מלך מוקדן אזל לגבי מלכא קציא לאחורי הרי חשך, אזל למדינה חדא דשמא קרטינדא דהיא כולה דנשים (הלך למדינה אחת ששמה קרטינדא, ... ( cache )
 • אשה יראת ה' ג€“ מדור מיוחד לנשים : היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו רז"ל (חולין ה') על פסוק: אדם ובהמה תושיע ה ' (תהילים לו ז') 'אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה' וכמו ... ( cache )
 • שער ברסלב - פרשת ויקהל : וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (חולין ה:): על פסוק (תהלים לו): אדם ובהמה תושיע ה ' - אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה וכמו שאמר אסף (תהלים עג): ... ( cache )
 • YouTube - בהמה של אמונה : 1 ינואר 2011 ... וזה בחינת כל אשר נתן ה' חכמה בהמה, הינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה (וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק: אדם ובהמה תושיע ה ', אלו בני-אדם ... ( cache )
 • צומת גולני : 28 יוני 2011 ... ניגש העגלון אל הרב, ושאל: "אנחנו אומרים במנחה בשבת: ג€² אדם ובהמה תושיע ה ג€²ג€². אינני מבין, איך מגיעה הבהמה פתאום בצמוד לאדם?". ... ( cache )
 • ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י ... : ויש רמז בפסוק אדם ובהמה תושיע ה ', דתיבות תושיע ה' עם התיבות וב' כוללים של תיבות יעלו כמספר תיבות זה"ר תיקוני"ם בדקדוק צ"ח [צא חשוב]. (הקדמת המוצאי לאור ספר ... ( cache )
 • דעת המקום- עלון יהדות וסביבה- חודש ניסן - שינוי ירוק - רשת חברתית ... : 5 אפריל 2011 ... בחרנו להביא בפניכם באופן מלא את החוברת ' אדם ובהמה תושיע ה . אנחנו מבטיחים לכם הנאה מקריאה בה! החוברת היא פרי עטם של חבורה מישיבת ההסדר ... ( cache )
 • פרשת יתרו ג€“ ויחנו במדבר - ישיבת שעלבים - דברי תורה : 2 אפריל 2010 ... " אדם ובהמה תושיע ה ' ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה". (חולין ה ע"ב). המסוגלות לשים בצד את העורמה האנושית ... ( cache )
 • ישיבת הסדר מעלות - שיעורים מוסר : Text Audio מוסר | | | אדם ובהמה תושיע ה ' / הרב ויצמן | א' אייר תשעא. Audio מוסר | | | איך עושים מבין הזמנים זמן / הרב ויצמן | כה אדר ב' תשעא ... ( cache )
 • ורחמיו על כל מעשיו : דוגמה חיה הוא ספרנו לדבר התהילה של בעל מזמור לו: " אדם ובהמה תושיע ה '". אכן " אדם ובהמה תושיע ה '". אף במסופר בספר יונה קודם האדם לבהמה. כדי להיווכח בטיב מידתו ... ( cache )
 • SABA IS MOSHIACH סבא הוא המלך המשיח: Ashkenazi People fell very ... : 23 יוני 2011 ... [וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: על פסוק " אדם ובהמה תושיע ה '" אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - אמר : מהו אדם ובהמה תושיע ה '. אלכסנדרוס מלך מוקדן אזל לגבי מלכא קציא לאחורי הרי חשך. ... אדם ובהמה תושיע ה '. אמר רבי יצחק, משפט אדם ובהמה, אחד. ... ( cache )
 • more "אדם ובהמה תושיע ה' " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חסד ה' - תגובה לנאום פשע


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-07-05.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-36-0607