ביאור:שמות יב כ

שמות יב כ: "כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ; בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת."

תרגום ויקיטקסט: במשך שבעת הימים האלה, כל מחמצת (בצק שהחמיץ) לא תאכלו; בכל מקום שאתם יושבים (גרים) בו תאכלו מצות.


בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:שמות יב כ.


בכל מושבותיכם עריכה

מושב ומושבה הוא מקום שיושבים בו - מקום מגורים. בכל מושבותיכם הכוונה בכל מקום שאתם גרים בו - בארץ ישראל או בחוץ לארץ. זאת בניגוד לקרבן הפסח, שמקריבים רק בבית-המקדש בארץ ישראל.

בלשון ימינו, החל מהעליה הראשונה, קיבלו מילים אלה משמעות חדשה - מושבה ומושב מציינים סוגים מסויימים של יישובים חדשים בארץ ישראל.