ביאור:במדבר יט ב

(הופנה מהדף ביאור:פרת משה רבנו)
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

פרת משה רבנו עריכה

כדי להיטהר מטומאת מת, צריך לקחת פרה אדומה:

(במדבר יט ב): "זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה, אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם, אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל"

מה חטאה הפרה האדומה התמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, שדווקא אותה צריך לשרוף?

ייתכן שהתכונות של הפרה הזאת מסמלות מידות רעות שיש להסיר מהנפש:

תמים = שלם ;    פרה אדומה תמימה = פרה אדומה לגמרי, ללא אף שערה מצבע אחר;   מסמלת את מידת הגנדרנות, ההתייפיפות, הרצון לשמור על מראה חיצוני מושלם.

מום = פגם בגוף או בהתנהגות ;   אשר אין בה מום = אין כל פגם בגופה;   מסמלת את מידת הגאוה, המחשבה שאני מושלם ואין בי כל פגמים.

אשר לא עלה עליה עול = מסמלת את מידת העצלנות, הבטלנות, חוסר הרצון לעבוד, אי-נשיאה בעול עם הזולת.

כיוצא בזה ראיתי בשם החוזה מלובלין: "אדם שבא ומעיד על עצמו, שהוא אדם "אשר אין בה מום" – אדם שהוא כולו כליל השלמות, דע לך, כי מעיד הוא על עצמו בזה ש"לא עלה עליה עול" – שהוא לא קיבל על עצמו עול מלכות שמים, ועל כן אין הוא יודע כמה רבים הם מומיו." ( פורום קהילת רחובות ; פרשת חוקת - פרה אדומה - הדרך אל האושר ) .

מקורות ופירושים נוספים עריכה

פרות אשר לא עלה עליהן עול נזכרו בפסוקים נוספים:

 • בפרשת העגלה שיש לערוף כדי לכפר על רצח שלא פוענח, (דברים כא ג): "וְהָיָה הָעִיר הַקְּרֹבָה אֶל הֶחָלָל וְלָקְחוּ זִקְנֵי הָעִיר הַהִוא עֶגְלַת בָּקָר אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ אֲשֶׁר לֹא מָשְׁכָה בְּעֹל"
 • מעשי הפלשתים שהחזירו את ארון ה', שמואל א ו ז: " "וְעַתָּה קְחוּ וַעֲשׂוּ עֲגָלָה חֲדָשָׁה אֶחָת וּשְׁתֵּי פָרוֹת עָלוֹת אֲשֶׁר לֹא עָלָה עֲלֵיהֶם עֹל, וַאֲסַרְתֶּם אֶת הַפָּרוֹת בָּעֲגָלָה וַהֲשֵׁיבֹתֶם בְּנֵיהֶם מֵאַחֲרֵיהֶם הַבָּיְתָה"

עֹל קשיים נוספים בפרשת "חוקת" הקשורים לחוסר הנמקה, ראו היגיונו של החוק והנמקתו / מכללת שערי משפט .

'פרה אדומה' - שיר מאֶת אהובה קליין (c)

פרת משה רבנו עריכה

עֹל-פי המילים ויקְחוּ אליך פירשו חז"ל, שמשה רבנו הוא שעשה אֶת הפרה האדומה הראשונה. הכינוי של אותה פרה היה, כנראה, "פרת משה רבנו". עֹל שמה, כנראה, נקראֶת החיפושית האדומה בעֹלת הנקודות השחורות, ששמה הרשמי הוא מושית השבע . הסבר אחר נמצא אצל בלדד השוחי .

מקראות גדולות:

"דָּא גְּזֵרַת אוֹרַיְתָא דִּי פַקִיד יְיָ לְמֵימָר מַלֵּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסְּבוּן לָךְ תּוֹרְתָא סִמֻּקְתָּא שְׁלֶמְתָּא דִּי לֵית בָּהּ מוּמָא דִּי לָא סְלִיק עֲלַהּ נִירָא." (אונקלוס)

""זאת חקת התורה" - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה "ויקחו אליך" - (במדבר רבה) לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר "אדמה תמימה" - שתהא תמימה באדמימות שאם היו בה שתי שערות שחורות פסולה "ויקחו אליך" - משלהם כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהם "פרה אדמה" - משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה כך תבא פרה ותכפר על העגל "אדמה" - על שם (ישעיהו א) אם יאדימו כתולע שהחטא קרוי אדום "תמימה" - על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין תבא זו ותכפר עליה' ויחזרו לתמותם "לא עלה עליה עול" - כשם שפרקו מעליהם עול שמים" ( רש"י )

""זאת חקת התורה" - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה לשון רש"י מדברי רבותינו (יומא סז) וכבר כתבתי בענין שעיר המשתלח (ויקרא טז ח) מה טעם לאומות שיהיו מונין אותנו בזאת יותר משאר הקרבנות שיכפרו ויש מהם שיטהרו כקרבנות הזב והיולדת כי מפני היותה נעשית בחוץ יראה להם שהיא נזבחת לשעירים על פני השדה והאמת שהיא להעביר רוח טומאה ושריפתה כריח ניחוח בחוץ וטעם טומאת המת בעטיו של נחש כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמרו צדיקים אינן מטמאין ולכך אמר הכתוב זאת חקת התורה כלומר הנחקקת מן התורה והיא תורה שבע"פ על כן היא פרה והיא אדומה ממדת הדין ונתנה לאלעזר להעשות לפניו אפילו על ידי זר אבל הסגן יראה מעשיה כדי שתעשה על כוונתו שלא יחשבו בה מחשבה רעה כאומות והשטן והפרשה הזאת תשלום תורת הכהנים ונכתבה כאן אחר מתנות כהונה לומר שגם טהרתן של ישראל על ידי כהן תהיה וטעם זאת חקת התורה אשר צוה ה' כטעם ואל משה אמר עלה אל ה' (שמות כד א) או הוא כמו מסורס דבר אל בני ישראל זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר ""דבר"" - ולא "דברו" כי משה הוא העיקר וטעם אליך שיעשו כן במדבר לשעתם ואחרי כן (בפסוק י) יצוה שתהיה לבני ישראל ולגר לחקת עולם שיעשו כן לדורותם וכן ויקחו אליך שמן זית זך וגו' (שמות כז כ) ואחרי כן חקת עולם לדורותם (שם פסוק כא) ואמר ונתתם ולא ונתת להכניס אהרן עמו לכבודו כי שניהם יצוו לאלעזר לשחוט לפניו או אמר " ונתתם " לרבים עכשיו ולדורות והטעם כי אלעזר השוחט מיד ב"ד יקחנה שיתנוה לו שתעשה בהכשר ועל דעתם כענין ששנינו (פרה פ"ג מ"ה) ומי עשאן הראשונה עשה משה רבינו והשניה עשה עזרא שבע מעזרא ואילך ומי עשאן שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתים שתים וכו'" ( רמב"ן )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • מאמר-קבלה-זאת חוקת התורה : בפרשת חוקת (במדבר י"ט) כתוב: "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר: דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול". ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חוקת התורה : "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על". פרשת פרה אדומה נחשבת לחוק מחוקי התורה שאין אנו ... ( cache )
 • בס"ד, ד' בתמוז התשס"א : "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על". ... ( cache )
 • בס"ד "פרשת- חקת" במדבר פרק יט פסוק א פסוק ב - תורה : זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וגו'. נסמכה פרשה זו לפרשת מתנות כהונה, לפי שפרה אדומה היא טהרתן של ישראל ללמדך שאף ... ( cache )
 • לפרשת חקת - מרכז הרב : 'וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה אשר צוה ה'. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול'. ... ( cache )
 • בס : וידבר הוי' וגו' זאת חקת התורה אשר צוה הוי' לאמר. וצ"ל דהא כתיב תחלה וידבר הוי' שהקב"ה הוא המדבר למשה זאת חקת התורה וא"כ מהו אשר צוה הוי' הל"ל אשר אני מצוה. ... ( cache )
 • יהוה אחד ושמו אחד : 25 יוני 2009 ... וכאשר ישנו איחוד בעולם הזה שהוא ו"ה אנחנו עוברים לתורה של מודעות "חקת" שנאמר עליה: "זאת חקת התורה אשר -צוה יהוה לאמר: דבר אל בני ישראל, ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - התורה והמצוה - על מהות תורה שבעל... : בפרשת חקת: זאת חקת התורה אשר ציוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. ... ואם כן הרי זה מתפרש מקרא זה לשני זמנים - זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר ויקחו וגו' ... ( cache )
 • News - britavot.com : 20 יוני 2011 ... Page not found SQL code: Select * from tblPageText where PageID = 3. ( cache )
 • פנינים לפרשת חקת : "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר" "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר: מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפני, ... ( cache )
 • במדבר, פרשת חוקת, תשנ"ו, פרופ' חנה כשר : (במד' יט ב), הביטוי הפותח את פרשת השבוע, בה נאמר: "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר: דבר גם ציוויים, אשר לפחות ממבט ראשון, קשה לנמקם. ... ( cache )
 • זוהר במדבר פרשת חוקת - הזוהר היומי : וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צוה יי' לאמר וגו', ר' יוסי פתח (דברים ד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ת"ח מלין דאורייתא קדישין ... ( cache )
 • פרשת השבוע | לא המת מטמא ולא המים מטהרין - תרבות וספרות - הארץ : 26 יוני 2009 ... שמה של הפרשה נגזר מהפסוק הראשון, המציג את הדרכת התורה לטיפול בטוהרה של מי שהיה בסביבות המוות: "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר, ... ( cache )
 • בס"ד : וידבר ידוד אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת התורה אשר צוה ידוד לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על: ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- עטיו של נחש : "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר... ויקחו אליך פרה אדומה וגו'". פרש"י "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - חקת - ודברתם אלא הסלע - שיחת ליל שבת התש"ס : זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על(7). אמר הקב"ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וידבר ה' אל משה ואל אהרן זאת חקת התורה אשר ציווה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול - ... ( cache )
 • ירח מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 19 | Responsa : העברים לפי שההר הזה היה פתוח לשני עברים לדרך קדש ולהר ההר אשר שם קברות האחים, וכבר הזכרתי זה בסדר (במדבר יט, ב) "זאת חקת התורה": אשר על פני ירחו. ... ( cache )
 • פרשת חוקת התשס"א, שיחת ליל שבת* : זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על.(1). פרה אדמה מהווה מצוה שאין לה טעם; ... ( cache )
 • אתר של שמחה - חסידות ברסלב | מאמרים וראיונות | פרשת חקת : 13 מאי 2011 ... זאת חקת התורה, אשר -צוה ה' לאמר: דבר אל-בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין-בה מום, אשר לא-עלה עליה, על". ... ( cache )
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita : כתוב בפרשה " זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על". ופירש רש"י למה כתב "חקת" - לפי ... ( cache )
 • פרשת חוקת מאמר א : וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על: (במדבר פרק יט, ... ( cache )
 • פרשת מטות מסעי - יהושע ואלעזר כמנהיגי העם : "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חקת התורה אשר ציוה ה'". פסוק זה הינו יחיד בכל התורה שכן לא מצינו שמישהו לימד הלכה לבני ישראל ולא היה משה ... ( cache )
 • Le dֳ©cret par excellence במדבר פרק יט שר" י : זאת חקת התורה אשר צוה יקוק לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה. תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על.:) ג(. ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל ... ( cache )
 • מסכת סוטה ליום ב' סיון: דף מ"ו | מסכת סוטה | בית מדרש : 4 יוני 2011 ... שאני פרה, דילפינן (במדבר יט,ב) עול [ זאת חקת התורה, אשר צוה ה' לאמר: דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה ... ( cache )
 • פרשת פרה אדמה: החייאת החפצים המתים | הסביבה : 24 יוני 2009 ..."זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני-ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עֹלג€¦ ולא היה מים לעדה ויקהלו על ... ( cache )
 • דברי תורה - ברית מילה חינם על ידי רופא או מוהל תינוק ילד, מבוגר... : פרק יט ב'- זאת חקת התורה, אשר צוה ה' לאמר. והקשו המפרשים למה כתוב חקת התורה ולא חקת הפרה, ויש לפרש על פי המבואר במדרש (שמות רבה לח ועוד הרבה מקומות) ש-זאת ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - חקת : וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר. יש פרשיות שכולל בתחלה ופורט בסוף פורט בתחלה וכולל בסוף וזו כללה בתחלה וכללה בסוף, ... ( cache )
 • דרשה לפרשת חקת : דרשה לפרשת חקת מאת רבנו יוסף חיים ע"ה זיע"א. פרשת חקת. "זאת חקת התורה אשר צוה ה" לאמר". כתוב במדרש איתא: "זאת חקת התורה"-אמר הקב"ה: חוקה חקקתי,גזרה גזרתי, ... ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat Tezaveh : משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ושם באמת לא משה רבינו ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה". אז למה כתוב "ונתתם אתה אל אלעזר הכהן". ... ( cache )
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita : זהו שאומר הכתוב: (במדבר לא, כא) "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה: אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ... ( cache )
 • קבלה-מאמר-ענין פרה אדומה : בפרשת "חוקת" מפורסם עניין פרה אדומה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, זאת חוקת התורה, אשר צוה ה' לאמר, דבר אל בנ"י ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום ... ( cache )
 • פרשת השבוע חקת לפי חכמת הקבלה והזהר : 4 יולי 2008 ... וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו': ... ( cache )
 • פרשת חוקת על פי הקבלה : בפרשת "חוקת" מופיע עניין פרה אדומה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, זאת חוקת התורה, אשר צוה ה' לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה ... ( cache )
 • 5762 - Chukat : 15 מאי 2002 ... "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על". ... ( cache )
 • קבלה-מאמרים-פרשת חוקת : בפרשת "חוקת" מפורסם עניין פרה אדומה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, זאת חוקת התורה, אשר צוה ה' לאמר, דבר אל בנ"י ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום ... ( cache )
 • Sod David - פסוק מגן : ז-ל, זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, במדבר יט, ב ... ( cache )
 • קבלה - לימודי קבלה - בית מדרש ברכת שלום : בפרשת "חוקת" מפורסם עניין פרה אדומה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, זאת חוקת התורה, אשר צוה ה' לאמר, דבר אל בנ"י ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום ... ( cache )
 • * לאור ההלכה - תורה : "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני-ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עֹל... ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן" ... ( cache )
 • פרשת השבוע כי תבוא לפי חכמת הקבלה והזהר : 19 ספטמבר 2008 ... פרשת חקת וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו': פירש ... ( cache )
 • דף גמרא ערוך ומבואר (פרק ג) : קא סלקא דעתא תרתי בעיא, כדכתיב (במדבר יט,ב) זאת חוקת התורה [אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על]. ... ( cache )
 • פרשת השבוע ראה לפי חכמת הקבלה והזהר : 29 אוגוסט 2008 ... פרשת חקת וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו': פירש ... ( cache )
 • more "צוה ה' לאמר דבר " :
 • דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את... : שיעור תורה:דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, מגיש השיעור:. ערוץ מאיר - כל המשפחה מחוברת Meirtv.co.il. ( cache )
 • קטיף.נט:: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (כ"ה, ב') : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (כ"ה, ב'). על הכתוב כאן פרש רש"י: "ויקחו לי תרומה - לי לשמי". וצריכים אנו להבין את כוונת רש"י "לי לשמי" ואיזה שם מתכוון רש"י ... ( cache )
 • דבר תורה - קבלה ונתינה - פסיפס : 13 פברואר 2011 ... דבר אל בני ישראל ויקחו -לי תרומה. ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. לא נאמר בפרשות תרומה ותצוה ויתנו אלא ויקחו, מדוע? ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת תצוה - הדרך לתלמוד תורה : שנאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אך מאחר ומשה רצה גם כן לתרום, אמר לו ה': ואתה תצוה. דהיינו, את החומרים הגשמיים לבנית המשכן יתרמו ישראל. ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה'. כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא בתורה לי, ישנו בעולם הזה ולעולם הבא. כיצד? 'והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ' ... ( cache )
 • דברי תורה לפרשת תרומה - ישיבת עוד יוסף חי : 18 פברואר 2010 ... דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת". ... ( cache )
 • אתר של שמחה - חסידות ברסלב | מאמרים וראיונות | פרשת תרומה : 13 מאי 2011 ... דבר אל-בני ישראל, ויקחו -לי תרומה". תרומה- אותיות תורה מ' - ב-40 ימים ניתנה. תרומה - אותיות תורה מ', תורה מים, ואין מים אלא תורה. ... ( cache )
 • קטגוריה:שמות כה ב ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ... ( cache )
 • ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי... : וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי "ויקחו לי תרומה לי לשמי" (רש"י): ויקחו לי תרומה הדא הוא דכתיב ... ( cache )
 • בס"ד : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי: מטבע הלשון: "ויקחו לי" מצריך עיון, שהלא מטבע הלשון המתאים יותר הוא: "ויתנו לי". ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא בתורה לי, ישנו בעולם הזה ולעולם הבא. כיצד? והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ (ויק' כה כג), ... ( cache )
 • פרשת לך לך : בפרשת תרומה, כאשר הקב"ה ציווה על משה אודות תרומת המשכן, הוא אמר לו במפורש "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" (שמות כ"ה, ב). בדומה לכך, בפרשת כי-תשא, ... ( cache )
 • תצוה: להעלות נר תמיד / הרב ד"ר בני לאו : "למעלה הוא אומר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה לפי שעה לצורך המשכן, אבל כאן שציווי זה לכל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה לכך הוא אומר ואתה תצוה, ... ( cache )
 • שובה ישראל הרב פינטו - SHUVA ISRAEL RABBI PINTO:: Article... : 30 ינואר 2011 ... וכמו שכתוב: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (שמות כ"ה). וכתב בעל הטורים, פתח משה ואמר "דבר אל בני ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - תרומה : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא בתורה לי, ישנו בעולם הזה ולעולם הבא. כיצד. והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ (ויק' כה כג), ... ( cache )
 • מצות השמן למאור - מצוה לדורות : בפרשת תצוה נאמר: ואתה תדבר אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד (שמות כ"ז, כ'). לעומת זאת בפרשת תרומה נאמר: "ויקחו לי תרומה. ... ( cache )
 • בית המדרש אור שלום - פרשת תרומה : וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (כה, א). פירוש שיקחו לי תרומה מעצמם שלא על פי ציווי, ולכן לא כתוב כאן צו את בני ישראל, ככתוב "צו את בני ... ( cache )
 • ביאור:תרומה ג€“ ויקיטקסט : 19 אפריל 2009 ... שמות כה ב: ""דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת. ... ( cache )
 • מסורת/מכל הלב - פרשת תרומה : 3 מרץ 2006 ...' פרשתנו פותחת בציווי השם דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. זהב כסף נחושת תכלת וארגמן וכו. מטרת המגבית היא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם- ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת תרומה - מצות הצדקה : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (שמות כ" ה). שאלות נראה לשאול, מדוע יתר הכתוב לאמר, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את ... ( cache )
 • בית המדרש אור שלום - פרשת ויקהל פקודי : בקריאת פרשת החודש אנו קוראים "החודש הזה לכם ראש חדשים וגו' דברו אל בני ישראל ויקחו להם איש שה לבית... בעשור לחודש". ואמר האדמו"ר זיע"א שצריך להבין מדוע ... ( cache )
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - Peace & shalom... : במלים "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". הרי תרומה אין כאן - הקב"ה מבקר את עצם הצורך של ישראל בגידור השכינה, המשכן הוא "עגל זהב" המקבל ... ( cache )
 • פרשת תרומה : שנאמר: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ינדבנו ליבו תיקחו את תרומתי" (שמות כה', א'-ב'). ואומר רש"י: "תיקחו את תרומתי ג€“ אמרו רבותנו: ג' ... ( cache )
 • משכן לה' : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם.." מהי תרומה וכמה תרומות כתובות בפרשה? ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת תרומה : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה כל דבר שאמר הקדוש ברוך הוא בתורה לי, ישנו בעולם הזה ולעולם הבא. כיצד? והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ (ויק' כה כג), ... ( cache )
 • פרשת חוקת : בחומש במדבר פרשת חוקת נאמר, "וידבר ה' אל משה ואהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר צווה ה' לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, ... ( cache )
 • קטיף.נט:: יהדות- הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א : הנדבה העיקרית לַמִּשְׁכָּן - הלב הקב"ה מצוֶה את משה רבינו בתחילת פרשתנו, לאסוף תרומות מבני ישראל לצורך מלאכת המשכן: "דַּבֵּר אל בני ישראל, ויקחו ... ( cache )
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : ובזה יובן בס"ד רמז הכתוב כאן "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה", והיינו תרומה לשון התרוממות ושבח ותהילה שירוממו אותי ממקומות שמורים עליהם אותיות ל"י שהוא מצד ... ( cache )
 • דף קשר מספר 80 - פרשת תרומה : בעזהי"ת, יום א', "משנכנס אדר...", תשמ"ז פרשת תרומה; גליון מס' 80 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות, כ"ה: ב') ... ( cache )
 • פרשת תרומה : 5 מרץ 2006 ... דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (שמות כ" ה). שאלות נראה לשאול, מדוע יתר הכתוב לאמר, מאת כל איש אשר ... ( cache )
 • בהעלותך את הנרות - בית המדרש הוירטואלי : 'ואתה תצוה': למעלה הוא אומר 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה' - לפי שעה, לצורך המשכן; אבל כאן, שציווי זה לכל הדורות, לתת שמן למאור לכל שנה ושנה, ... ( cache )
 • דף פרשת השבוע - תנועת הקיבוץ הדתי - פרשת חקת - תשע"א 2011 (265... : משה ואהרן בעצם אמרו לבני ישראל: "תקשיבו, ה' אמר לנו לומר לכם שהפעם הציווי שייך ממש לחוקה של התורה, וזה לא לדיון. וה' אמר למשה: דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. ... ( cache )
 • פרה אדומה למעשה - מכון המקדש : נאמר בתורה בפרשתנו (במדבר יט,ב): "דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול". לפרה האדומה יש חשיבות עצומה בנוגע ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אמור לישראל שחפצתי שגבאים יגבו בעדי תרומה, וכן עשה משה ברדתו מן ההר, כאמרו ואחרי כן נגשו כל בני ישראל, ויצום את כל אשר דבר ...
 • מדינת ישראל : דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת" (שמות כה א-ג). ... ( cache )
 • פרשת תרומה תש'ע - מרכז הרב : 'וידבר ד' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, וכו' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך, התורה היתה צריכה לומר מה רוצים ... ( cache )
 • מילה ב מילה א פסוק ויבאו אילמה ושמ שתימ עשרה עינת מימ ושבעימ תמרימ... : לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליכ פרה ה' אשר צוה התורה זאת חקת. אדמה תמימה אשר אינ בה מומ אשר לא עלה עליה על. התורה. מה'. 17. 41811 ... ( cache )
 • more "אל בני ישראל ויקחו " :
 • הטעם של מצוות פרה אדומה | שאל את הרב דף 1 - yeshiva.org.il : ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום... "(במדבר פרק יט) מהי כוונת התורה במושג 'חוקה'? המדרש מפרש שהכוונה שענין זה מופלא וקשה להבנה, עד כדי כך שאפילו ... ( cache )
 • ארבע פרשיות כהכנה לפסח : זאת חקת התורה אשר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ ... ( cache )
 • more "אליך פרה אדמה תמימה " :
 • פרשת חוקת- פרה אדומה-הדרך אל האושר כיצד?/ אהובה קליין : זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור: דבר אל- בני ישראל וייקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין- בה מום אשר לא עלה עליה עול ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל ... ( cache )
 • פרשת חוקת: אין פרה אדומה? : 20 יוני 2007 ... "וידבר ה' אל-משה ואל-אהרון לאמור: זאת חוקת התורה אשר-צווה ה' לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין-בה מום, אשר לא-עלה ... ( cache )
 • רמב"ם הלכות פרה אדומה א ג€“ ויקיטקסט : 25 יוני 2009 ... כל המומין הפוסלין בקדשים פוסלין בפרה שנאמר אשר אין בה מום היתה יוצא דופן או מחיר או אתנן או טרפה או שנרבעה פסולה שכל הפוסלין את הקדשים למזבח ... ( cache )
 • שער ברסלב - פרשת חוקת : וזה בחינת (במדבר י"ט) אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. כי הנקודה טובה היא בחינת יונה תמה שאין בה שום מום, כי היא נאה ויפה, בחינת שחורה אני ונאוה. ... ( cache )
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - Peace & shalom... : פרה' - אלו ישראל, שנאמר 'כי כפרה סוררה סרר ישראל', 'אדומה' - אלו ישראל, שנאמר ' אדמו עצם מפנינים', 'תמימה' - אלו ישראל, שנאמר 'יונתי תמתי', 'אשר אין בה מום'... ( cache )
 • גלגל מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 2 | Responsa : ... מיכן אמרו כל המומין הפוסלין במוקדשין פוסלין בפרה. אשר אין בה מום לרבות שהיה בה מום וחיה ומקומו ניכר הרי זה מום: - אשר לא עלה עליה עול פוסלה נתן עליה ... ( cache )
 • המצוות הבלתי מובנות - סמל לקשר המשפחתי בין ה' לבין עם ישראל : ... בזה הלשון: זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמר: דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. ואני שואל: זאת חוקת התורה? ... ( cache )
 • עול ג€“ ויקיפדיה : העול נזכר כבר בתורה: "פרה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול" (במדבר, י"ט,ב'). לפי ספר דברים (כ"ב, י'), כשחורשים בשתי בהמות הרתומות לאותו עול, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 82 - פרשת כי תשא - פרה : "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול". חטאים ונפילות - דרכו של עולם הם. יוצא האדם אל העולם ונסאב בטומאותיו; נטמא הוא בטומאת מת, ... ( cache )
 • פרשת שבוע - פרשת חקת : וזה בחינת (במדבר יט): אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. כי הנקדה טובה היא בחינת יונה תמה שאין בה שום מום, כי היא נאה ויפה, בחינת "שחורה אני ונאוה וכו'". ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | ביאור הלכות פרה אדומה : א,[ז] כל המומין הפוסלין הקודשים--פוסלין בפרה, שנאמר " אשר אין בה מום" (במדבר יט,ב); הייתה יוצא דופן, או מחיר, או אתנן, או טריפה, או שנרבעה--פסולה: שכל הפוסל ... ( cache )
 • מעיינה של תורה - פרשת חקת. לימוד מועיל - Facebook : 15 יוני 2010 ... אשר אין בה מום אשר לע עלה עליה עלט, ב) מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמו וכבר אין בו שום פגם ומגרעת, הרי זה סימן מובהק ... ( cache )
 • פרה אדומה וטומאת מת - בית המדרש הוירטואלי : "זאת חֻקת התורה אשר צִוה ה' לאמֹר, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדֻמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עֹל". (י"ט, ב) ... ( cache )
 • במדבר פרק י"ט : ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה, ונתתם אותה, אל אלעזר הכוהן; והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט במדבר יט,ג אותה לפניו. ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרשת פרה; : הפרשה מדברת על לקיחת פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, על שחיטתה, שריפתה וערבוב אפרה במים. מי אפר הפרה משמשים לטהר טמאי מתים. ... ( cache )
 • דף קשר 1143 - על חרדת המוות, הפרה האדומה ומה שביניהם / רועי וואקארט : ראשית, על בני ישראל לקחת "פרה אדומה, תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול". פרה זו, בצבעה האדום העז ובשלמות איבריה הגופניים, שלא נשאה מעודה את עול ... ( cache )
 • מבחן ארצי בבמדבר - תשס"א : אשר אין בה מום 3. אשר לא עלה עליה עול שמים את המים בכלי יחד עם עפר שריפת החטאת. ב. היזו את המים המעורבים באפר הפרה על הטמאים. ג. ... ( cache )
 • זוהר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 9 | Responsa : [דף קפ עמוד ב] פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו' אסור לחרוש בשבת חרישה דשור דאתמר (תהלים קכט) על גבי חרשו חורשים, ושכינתא תתאה איהי פרה אדומה מסטרא דגבורה ... ( cache )
 • more "אשר אין בה מום " :
 • דף קשר 1201 - פרדוקס עליית עול להנאתו : נראה ברור מהפסוקים שהניסוח השני תקף פה, היות והפסוק אומר " אשר לא עלה עליה עול" ו "אשר לא משכה בעול".(4) אחרי שהבהרנו זאת, צריכים ליישם את הבנתנו הבסיסית לגבי ... ( cache )
 • שממית מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa : אשר לא עלה עליה עול. זו אדום הרשעה שלא עלה עליה עלו של הב"ה... מים טהורים וגו'. פסיקתא דר' כהנא ומדרש תלים ובילמדנו. (דף ע"ו, ע"ב) מאי דכתי' לא תמצא בארץ ... ( cache )
 • דבר תורה לפרשת חוקת - העמוד הראשי : 30 יוני 2009 ... ו"המשהו" הזה צריך ג€“ כמו 'פרה אדומה תמימה אשר אין-בה מום, אשר לא-עלה עליה עול' ג€“ להיות תמים, זך וטהור כך שאין בו כל רבב של חשבון כדאיות או רק ... ( cache )
 • סיכום שמואל א ו : ... ואשר לא עלה עליהם עול, שאף בהם לא נעשתה שום עבודה של חולין (כמו שכתוב בפרשת פרה אדומה " אשר לא עלה עליה על" במדבר יט,ב) (ובספר דברים מציאת חלל באדמה כתוב ... ( cache )
 • ציורי תנ"ך/ פרה אדומה/ ציירה: אהובה קליין (c) - TheMarker Cafe : 27 יוני 2011 ... Biblical painting "זאת חוקת התורה אשר- ציווה ה' לאמור דבר אל--בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול" ... ( cache )
 • בית אבי חי:: מגזין:: כפרה : פרה אדומה תמימה, אשר לא עלה עליה עול. פשוטה ומוחלטת כמו המוות עצמו. פרה אדומה אשר תגאל את האדם מטומאת התימהון והחידלון, ובה בעת תאפשר לו לקבל אותה כחלק ... ( cache )
 • פרשת כי תשא - להבין עניין פרה אדומה | חב"ד - אור אין סוף : כמו העדר "קבלת עול מלכות שמים", שלכן צריך "פרה אשר לא עלה עליה עול". ובפרט שענייני הפרה ג€“ פרה, אדומה, תמימה, אשר לא עלה עליה עול - ... ( cache )
 • קולות:: פרשת השבוע:: במדבר:: חקת : פרשן חסידי מסביר בשם ספרי מוסר "דבפרה אדומה כתיב 'אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול', דיש לדקדק מדוע לא כתב מקודם ' אשר לא עלה עליה עול', כי שכיח יותר שיעלה ... ( cache )
 • כפרה - בית אבי חי : פרה אדומה תמימה, אשר לא עלה עליה עול. פשוטה ומוחלטת כמו המוות עצמו. פרה אדומה אשר תגאל את האדם מטומאת התימהון והחידלון, ובה בעת תאפשר לו לקבל אותה כחלק ... ( cache )
 • דבר תורה פרשת חוקת - ישמח משה : "אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול", מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת, הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל ... ( cache )
 • more "אשר לא עלה עליה " :
 • דף קשר מספר 51 - פרשת חוקת : "תמימה" שלמות גופנית " לא עלה עליה על" - כל כולה של פרה זו בבחינת "אוכל ואינו עושה" כולם משרתים אותה והיא אינה עובדת. ומדרכי הטהרה שיקח פרה זו, ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת חוקת : וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמור: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על (חקת יט א-ב) ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת חוקת : על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו לתמותם: לא עלה עליה על. כשם שפרקו מעליהם עול שמים: (ג) וּנְתַתֶּם אֹתָהּ אֶל ... ( cache )
 • פרק ח` - תפוז בלוגים : 12 ינואר 2005 ... רחוצה וצלולה ארץ חשופה ופתוחה אשר לא עלה עליה על אדמונית כזו ובריאה ונוהגת בזבוז כאותה רבה חיכנית ונדיבה המגישה מנות גדושות של חיוכי אור ... ( cache )
 • פרשיות השבוע:: ברסלב כרמיאל : אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על (חקת יט א-ב) בפרשה זו מודיעה התורה דין של פרה אדומה תמימה, ולהביאה בהר המשחה שהוא הר הזיתים שהיה בדיוק נוכח בית המקדש, ... ( cache )
 • מדוע שמואל היה ראוי לשרת בקודש - דף הבית של מת"ל : ... שאף בהם לא נעשתה שום עבודה של חולין (כמו שכתוב בפרשת פרה אדומה "אשר לא עלה עליה על " במדבר יט,ב) (ובספר דברים מציאת חלל באדמה כתוב "ולקחו זקני העיר עגלת ... ( cache )
 • תכלס - תפוז בלוגים : 8 מאי 2011 ... בדיוק מאותה סבה שהצלחית בה משתמש אלישע כדי לטהר את המים חדשה, אותה סבה שמקריבים פרה אשר לא עלה עליה על, ואותה סבה שבהדליקנו את הנר בבית ... ( cache )
 • more "לא עלה עליה על " :


תגובות עריכה

פרה אדומה היא פרה אדמה אשר חיה טבעי על האדמה ומשם היא אוכלת ולא ברפת לאמור פרה בריאה מאד חומרית כחומר טוב מהמילה חמרא וככתוב תמימה אשר אין בה מום ולא משכה בעול

וכי לוקחים פרה אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל כי זאת הפרה של האלהים [שנהגה בטבעיות כאשר הבורא ברא אותה] ולא הפרה של האדם אשר העלה עָלֶיהָ עֹל [כי היא למעשה פרה מאולפת הנאלצת לשמוע בקול האדם ולא בקול האלהים]

ולא נכון לחפש כרבנים 100 אחוז שערות אדומות

אך המגבלה שיש כיום היא שבני ישראל אינם יודעים מי באמת הוא כהן מבני אהרן הלוי כי הוא אמור לשחוט את הפרה האדומה וכן על הכהן להיות טהור וקדוש ולשחוט את הפרה מחוץ למחנה לאמור במקום שאינו מיושב בבני אדם טהורים

ובעניין התהליך הכל כתוב בתורה ושים לב כי לשרפת הפרה משליכים אזוב כאשר לקחו בני ישראל אגודת אזוב וטבלו בדם לשים על המשקוף והמזוזות כי כתוב בספר תהילות פרק נא :(ט) תְּחַטְּאֵנִי בְאֵזוֹב וְאֶטְהָר תְּכַבְּסֵנִי וּמִשֶּׁלֶג אַלְבִּין

מי החטאת עם האזוב היו מחטאים ומטהרים והיו גם מכינים מבעוד מועד את גזרי עץ הארז ואת האזוב שהיו חומרים חדשים [טריים]

עץ הארז הוא הגדול בחשיבותו ורם ונישא על העצים אך האזוב הוא הדל ביותר מן כל הצמחים על כן כתוב על שלמה המלך בספר מלכים א פרק ה:(יג) וַיְדַבֵּר עַל הָעֵצִים מִן הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְעַד הָאֵזוֹב אֲשֶׁר יֹצֵא בַּקִּיר

הכהן היה שורף את הפרה לעיניו למען הבין דעת כי הכל חומר וכל החומר הזה מטרתו לשם שמים למען בני ישראל אשר יתחטאו ויהיו טהורים לאל עליון ואז יקדש אותם כגוי קדוש בממלכת כהנים כי קודם טהרה לאדם ואחרי כן קדושה

-- daian moshe, 2012-01-23 09:24:14


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:פרת משה רבנו


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-06-30.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/bm-19-02