ביאור:מלאכי ג יט

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

השמש באחרית הימים

עריכה

בסוף ספר מלאכי, מתאר הנביא את יום הדין:

(מלאכי ג יט): "כִּי הִנֵּה הַיּוֹם בָּא, בֹּעֵר כַּתַּנּוּר; וְהָיוּ כָל זֵדִים וְכָל עֹשֵׂה רִשְׁעָה קַשׁ, וְלִהַט אֹתָם הַיּוֹם הַבָּא, אָמַר ה' צְבָאוֹת, אֲשֶׁר לֹא יַעֲזֹב לָהֶם שֹׁרֶשׁ וְעָנָף"

(מלאכי ג כ): "וְזָרְחָה לָכֶם, יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ, וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק"

פסוק יט מדבר על אש שתשרוף את הרשעים; פסוק כ מדבר על שמש שתזרח לצדיקים ותרפא אותם.

אפשר לפרש, שהאש השורפת היא-היא השמש המרפאת: " "כי הנה היום בא - יום זה לשון שמש הוא, שכך אמרו חכמים: אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, ורשעים נדונים בה, וצדיקים מתרפאין בה; וזהו שנאמר וזרחה לכם יראי וגו'." " ( רש"י ) , " "כי הנה היום בא , מצייר את יום הדין, שהאש העונש בוער כאש התנור, והרשעים הם מוכנים לפי רשעם להשרף מן האש הזה כקש, והיום ילהט אותם עד אשר לא ישאר להם שורש וענף... אבל לכם יראי שמי , שהם הצדיקים שעבדו מאהבה, תהיה הצדקה , שהם המעשים הטובים שעשו דומה כשמש זורח, ועל זה אמר שמש צדקה , והשמש הזאת תרפא בכנפיה מחום הבוער. והציור הוא, כי התגלות האור האלהי יתגלה בשתי בחינותיו, כי האור יש בו אור ושרפה, ויתגלה באורו לצדיקים ובאשו לרשעים..." " ( מלבי"ם ) .

" היום הבא " הוא היום שבו האמת האלהית מתגלה במלוא עוצמתה. אנשים שכל ימיהם חיים על-פי האמת, ישמחו בהתגלות זו; אך אנשים החיים בשקר, יישרפו מרוב בושה.

ועל דרך הדרש: זרחה אותיות חרזה - באחרית הימים יתגלה איך כל המאורעות שקרו לנו במשך ההסטוריה קשורים זה לזה כמו חרוזים בשרשרת, איך כל הדורות בעם ישראל הם כמו מחרוזת הצועדת מראשית ההסטוריה ועד אחרית הימים, והבנה זו תרפא את נפשנו (ע"פ גליה) .

פסוקים דומים וקשורים

עריכה

רעיון דומה נמצא ב (משלי טז יד): "חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה. באור פני מלך חיים, ורצונו כעב מלקוש"- אותה חֵמָה ממיתה של מלך מלכי המלכים, עשויה להיות גם חַמָּה מחממת ומאירה ( פירוט ).

כך גם ב (ישעיהו י יז): "והיה אור ישראל - לאש, וקדושו - ללהבה, ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד"(ראו מלבי"ם שם).

הנביא עמוס הוכיח את הרשעים, המתאווים ליום ה', ואינם יודעים שבשבילם יום ה' יהיה רע ומר, (עמוס ה יח): "הוי, המתאוים את יום ה'! למה זה לכם יום ה'? הוא חשך ולא אור!".

שמש מרפאת נרמזה גם אצל יעקב אבינו, (בראשית לב לב): "ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו"(ראו ממאבק למחבק ); ואש השורפת את הרשעים נזכרה גם ב (עובדיה א יח): "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום; ולא יהיה שריד לבית עשו, כי ה' דבר"- שם בני יעקב עצמם הם האש.

בפסוקים הקודמים נאמר, שיראי ה' מתלוננים על הצלחתם של הזדים ועושי הרשעה ; הפסוק שלנו, המדבר על זדים ועושי רשעה, הוא תשובה לתלונות אלו (ראו מבנה הפרק ).

ביטויים

עריכה

" "כי הנה היום בא - י" "ום המשפט הבא יבער כתנור אש לעשות כליה ברשעים, ויהיו נוחים להשרף כקש, ולהבת אש היום הבא תלהט אותם עד אשר לא ישאיר מהם שורש וענף, ר"ל לא ישאיר מהם זכרון מה. וזרחה לכם - אבל לכם יראי שמי תזרח שמש צדקה, ר"ל הצדקה שעשיתם יאיר לכם כשמש, והוא ענין משל, לומר מצות הצדקה בעצמה תשלם לכם גמול טוב. ומרפא בכנפיה - בזריחתה יהיה לכם רפואה ותענוג, ודמה פרישת האור וזריחתה לפרישת הכנפים, כי השמש יפרוש אורו על הארץ בכנפים הפרושות... ויצאתם - בכל מקום שתצאו ותבואו תתענגו בטוב ותתרבו בבשר ושומן כעגלים המפוטמים במרבק, והוא הדיר שלהם" " ( מצודות )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • [http://www.youtube.com/watch?v=qAVIvLCOEak כי הנה היום בא בוער כתנורג€� - YouTube] : ב"ה זמיר הנחש דקדושה הפקה לישראל בע"מ מגישים: כִּי הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר כַּתַּנּוּר מתוך ספר מלאכי פרק ג נא לשמור על קדושת השבת תודה.
 • מבנים בתנ"ך : גם הפסוקים שאחרי התלונה השניה דומים לפסוקים שאחרי התלונה הראשונה - מדובר בהם על ( ג19) " כי הנה היום בא , בוער כתנור ; והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, ... ( cache )
 • קטיף.נט :: "הנה היום בא, בוער כתנור" : שָׁבוּ והִכּו בי גלי החום של אמצע אב תשס"ה - " כי הנה היום בא , בוער כתנור" - בתוך קְהל העומדים כל אותו היום בתחינה למרגלות בית הכנסת החדש, נושא זכרם של ... ( cache )
 • כי קרוב יום ה' / יהושע רוזנברג : " כי הנה היום בא , בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש, ולהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות, אשר לא יעזוב להם שרש וענף". מנבואתו ברור שאכן מדובר על נבואת אחרית הימים שכן ... ( cache )
 • צפניה א': קרוב יום ה' הגדול קרוב ומהר מאד / יהושע רוזנברג : " כי הנה היום בא , בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש, ולהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות, אשר לא יעזוב להם שרש וענף." (מלאכי ג) ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : כי הנה היום בא בוער כתנור - שנו רבותינו: קטני בני רשעי ישראל אינם באים לעולם הבא, שנאמר: כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וגו', אשר לא יעזוב להם שרש ... ( cache )
 • המשיח לפי התנ"ך | משיח : כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש... אשר לא יעזוב להם שרש וענף. מלאכי ג, יט. ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ... ישעיה ס, כא. בימים ההם ובעת ההיא נאום ה' ... ( cache )
 • מדרש רבה - בא : ... כך אין מושלים אלא בעולם הזה ומה החמה היא של אש כך הם עתידין לידון בה שנאמר (מלאכי ג, יט) כי הנה היום בא בוער כתנור וכשם שהלבנה נראית ביום ובלילה כך ישראל מושלים בעולם ... ( cache )
 • קהלת רבה פרשה א', פס' ה', "וזרח השמש", ב' - ישיבת מעלות : ... והקב"ה מתיש כחו במים כדי שלא ישרוף את העולם, אבל לעתיד לבא הקב"ה מערטלו ומהשתקו ומנרתקו ומלהט אותו ברשעים, שנאמר (מלאכי ג') ' כי הנה היום בא בוער כתנור וגו. ר' ינאי ור' ... ( cache )
 • באורי אגדות עבודה זרה : אמר רבי שמעון בן לקיש אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בה רשעים נידונין בה דכתיב [ כי] הנה היום בא בוער כתנור ... ( cache )
 • ארץ אחרת: משיח לא בא - תנ"ך עכשיו -אהוד בנאי- על שתי אופציות עתידיות של ... : 31 ינואר 2001 ... מלאכי ג יט:" כי הנה היום בא בוער כתנור..." ורש"י מפרש שם: "יום זה לשון שמש. שכך אמרו חכמים: אין גיהינום לעתיד לבוא, אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה. ... ( cache )
 • לב בשר \ הרב ארז משה דורון : 23 אוגוסט 2011 ... " כי הנה היום בא , בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא אמר ה' צב -אות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף" (מלאכי ג' י"ט). לב בוסר בחלק חברו ... ( cache )
 • Malachi : כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליהט אותם היום הבא אמר ה' צבקות אשר לא יעזוב להם שורש וענף. כי הנה היום בא בוער כתנור... The Day of Judgment ... ( cache )
 • תלונות של צדיקים - מלאכי ב,ג : באותו יום תזרח השמש בחום מיוחד - הרשעים יישרפו בו והצדיקים יתרפאו בו: כי הנה היום בא , בוער כתנור; והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר ה' צ', אשר לא יעזוב ... ( cache )
 • NEW Easy-to-Read Talmud!! : בה, דכתיב (מלאכי ג,יט) כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא (השמש הבאה דבכמה דוכתין קרינן לשמשא יומא) אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב ... ( cache )
 • "ח סיון תשל ' גליון ט ,ה ב" וועד העולמי ללימוד תורה לשמה ארץ ישראל - Israel ... : תנידני גסי הרוח ומספרי לשון הרע ומדברי נבלה וחכמים. בעיניהם עליהם הכתוב אומר. (. מלכי ג. ) כי הנה היום בא בוער. כתנור המשיא אשה לבנו קטן והמשיא בתו לזקן והעושה טובה ... ( cache )
 • חובות הלבבות : ... הרחוקה אל העולם האחר, אשר אין לנו מברח ממנו, ולא מנוס מפניו, ולחשוב בצידה ובמה שנפגע בו בוראנו ביום החשבון הגדול, שאמר עליו הכתוב (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור. ... ( cache )
 • דף קשר מספר 26 - פרשת ויגש : מצב שיש התגלות שכינה במקדש ואין משפט, הרשע לא נענש, בסוף הספר מתאר הנביא " כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא... וזרחה לכם יראי ... ( cache )
 • מלבים - בשבילי התנ"ך : כי הנה היום בא - מצייר את יום הדין שהאש העונש בוער כאש התנור, והרשעים הם מוכנים לפי רשעם להשרף מן האש הזה כקש, והיום ילהט אותם עד אשר לא ישאר להם שורש וענף. [ג, כ] ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- דור המדבר והעולם הבא : "דתניא: קטני בני רשעי ישראל אין באים לעולם הבא, שנאמר: ' כי הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זדים וכל עושי רשעה קש, ולהט אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש ... ( cache )
 • פרשת וירא : לכשיבוא אותו היום שכתוב בו (מלאכי ג): כי הנה היום בא בוער כתנור. כחום היום תני ר' ישמעאל: כחום היום, הרי שש שעות אמורות. הא מה אני מקיים? (שמות טז) וחם השמש ונמס בד' שעות? ... ( cache )
 • פרשת לך לך : " כי הנה היום בא בֹּער כתנור, והיו כל זדים וכל עֹשה רשעה קש, ולִהט אותם היום הבא... וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". (מלאכי ג', יט-כ). ובלשון הגמרא: "...דר' שמעון בן ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - וירא : ... מהו כחם היום הרתיח הקדוש ברוך הוא אותו היום כדי שלא יהו עוברים ושבים באים, וילך אברהם ויצטער להכניסם לכלכלם, ד"א עד שיפוח היום זה יום הדין שנאמר (מלאכי ג) כי הנה היום בא ... ( cache )
 • פרשת צו - הפטרה לשבת הגדול - גיליונות נחמה ליבוביץ : והדא הוא דכתיב: " כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה ג€“ קש ולהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות, אשר לא יעזב להם שורש וענף". במדבר רבה י"א: הדא הוא דכתיב ... ( cache )
 • מדרש רבה - וישלח : ... העולם והללו אומרים בשבילנו נברא העולם אמרו להם ישראל המתינו עד שיגיע היום ואנו יודעים בשביל מי נברא העולם הה"ד (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור ועליהם הוא אומר (ישעיה ... ( cache )
 • סנהדרין דף קי עמוד ב - פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים : ... לא אטור לעולם מאי חסידותיה דתניא קטני בני רשעי ישראל אין באין לעוה"ב שנא' כי הנה היום בא בוער כתנור והיה כל זדים וכל עושי רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא ... ( cache )
 • מאגר דפי הלימוד : העם הנבחר: ייחודיות או עליונות? : הה"ד (מלאכי ג:יט) ' כי הנה היום בא בוער כתנור' ועליהם הוא אומר (ישעיה מא) 'תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם אבל ישראל ואתה תגיל בה' קדוש ישראל תתהלל' (שם). בראשית רבה ... ( cache )
 • kabbalah Bnei Baruch Kabbalah - Introduction course : כוחי ועוצם ידי (דברים ח, יז) כוש תריץ ידיו לאלהים (תהלים סח, לב) כי אם לשארו הקרוב אליו ( ויקרא כא, ב) כי אתם המעט מכל העמים (דברים ז, ז) כי הנה היום בא בער כתנור וגו' (מלאכי ג, ... ( cache )
 • ספר עבודת הקודש : צדיקים מתרפאים הימנה דכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא וגו', ולא עוד אלא שמתעדנים בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, ורשעים נדונים בה שנאמר כי הנה היום בא בוער ...
 • חתונה -האחדות הרוחנית : 19 יולי 2006 ... הנביא מלאכי [ג', יט] אומר " כי-הנה היום בא , בוער כתנור; והיו כל-זדים וכל-עושה רשעה, קש, וליהט אותםהיום הבא אמר יהוה צבאות, אשר לא-יעזוב להם שורש וענף" ... ( cache )
 • הפטרת שבת הגדול : כי הנה היום בא בֹּער כתנור. ,. והיו כל זדים וכל עֹשה רשעה קש ולִ הט אֹתם היום הבא אמר. ' ה. צבאות אשר לא יעזב להם שֹרש וענ .ף. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ... ( cache )
 • בלק --- למשוך שכינה לעולם ה"זעם" - המאמר המלא - תנועה לתורה מנהיגה : ... ישראל אמרו קרוב הוא כי קרוב יום אידם (דברים ל"ב ל"ה), בא ירמיה ואמר הֵילִילוּ כִּי קָרוֹב יוֹם ה' (ישעיה י"ג ו'), בא מלאכי ואמר קרוב הוא כי הנה היום בא בוער כתנור (מלאכי ג' י"ט ), ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - חזקיהו וסיעתו כתבו את ישעיהו" - בירור תקופת ... : כך גם נאמר בנבואת מלאכי: " כי הנה היום בא , בער כתנור; והיו כל זדים וכל עשה רשעה, קש, ולהט אתם היום הבא אמר ה' צב-אות, אשר לא-יעזב להם שרש וענף. וזרחה לכם יראי שמי, שמש ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - "חזקיהו וסיעתו כתבו את ישעיהו" - בירור תקופת ... : כך גם נאמר בנבואת מלאכי: " כי הנה היום בא , בער כתנור; והיו כל זדים וכל עשה רשעה, קש, ולהט אתם היום הבא אמר ה' צב-אות, אשר לא-יעזב להם שרש וענף. וזרחה לכם יראי שמי, שמש ... ( cache )
 • מלאכי : יט כי-הנה היום בא , בוער כתנור; והיו כל-זדים וכל-עושה רשעה, קש, וליהט אותם היום הבא אמר יהוה צבאות, אשר לא-יעזוב להם שורש וענף. כ וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה, ומרפא, ... ( cache )
 • Soul freedom fighters global community - שנת היובל : " כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף." (מלאכי ג, יט). נתחיל מהמצווה: ויקרא כה. א וַיְדַבֵּר ... ( cache )
 • more "כי הנה היום בא " :
 • האמונות והדעות : כי הנה היום בא בער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, ולהט אותם ... ( cache )
 • קטגוריה:הפטרת שבת הגדול ג€“ ויקיטקסט : 5 אפריל 2009 ... ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - פקידת דמי יזרעאל על בית יהוא ותורת הגמול האלוקית : כי הנה היום בא בער כתנור, והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש, ולהט אתם היום הבא, אמר ד' צבאו -ת אשר לא יעזב להם שרש וענף. וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ... ( cache )
 • 62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets - 2All : כי-הנה היום בא בער כתנור והיו כל -זדים וכל-עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא-יעזב להם שרש וענף: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ... ( cache )
 • more "בער כתנור והיו כל " :
 • 47 בחרב ימותו כל חטאי עמי : ... ושאינו צועק לשמים: ה' הוא האלקים, ה' הוא האלקים, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד - הוא יעלם מהעולם הזה ומהעולם הבא, לע [היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש. ... ( cache )
 • סודות- מצעד התאווה סדום ועמורה - עם הרב פלד- : 26 דצמבר 2007 ... של האהל, בו באים הרשעים על ענשם, הקרוי כחום היום, כדברי הנביא: הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אותם היום בא (מלאכי ג-יט). ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וישלח : ... העולם מרפא בהם דכתיב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ומלהטת אומות העולם דכתיב כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אותם היום הבא . ... ( cache )
 • סימנים ברורים שהגענו לזמן גילוי משיח - לפי גימטריה : מלאכי ג' פסוק יט: "כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש. וליהט אותם הוא הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף" (שרש ענף - ראשי תיבות - שרון עמרי) ... ( cache )
 • חובות הלבבות : ואמר (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה וגו'. ואמר (מלאכי) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'. וכאשר יתן החוטא אל לבו הדבר הזה, ראוי לו לקבל עליו שלא ... ( cache )
 • more "זדים וכל עשה רשעה " :
 • more "קש ולהט אתם היום " :
 • חג הסוכות - תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי : היום הבא אמר ה' צבאות וכו'". ופרש"י על פסוק זה שהקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נדונין בה, וצדיקים מתרפאים בה. ובביאור הענין נראה, דהנה מה שהאדם משיג ויודע, ומה שהאדם מבין ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : הדא הוא דכתיב: "כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושי רשעה ג€“ קש וליהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות , אשר לא יעזוב להם שורש וענף" [מלאכי ג, יט]. במדבר רבה יא: ... ( cache )
 • [http://hashem1.net/index.php?p=380&sn=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%96.htm עדכון מחוזה הצונאמי (וירא תשסג€�ז) - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות גאולה משיח ...] : רשעים נידונין בה, דכתיב (מלאכי ג): "הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות , אשר לא יעזוב להם שורש וענף" - לא שורש בעולם ... ( cache )
 • Talmud Babli, Abodah Zarah : דף ד,א גמרא בה דכתיב (מלאכי ג) [כי] הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף לא שורש בעולם הזה ... ( cache )
 • more "הבא אמר ה' צבאות " :
 • מדרש תנחומא / פרשת שופטים : כיון שאין יכולים לעמוד באש, פורחין והקדוש ברוך הוא יושב ומשלח עליהם מלאכים בקולרין ובשלשלאות ומשליכן לתוך האור, שנאמר: ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : כיון שאין יכולים לעמוד באש, פורחין והקדוש ברוך הוא יושב ומשלח עליהם מלאכים בקולרין ובשלשלאות ומשליכן לתוך האור, שנאמר: ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזב להם ... ( cache )
 • ב"ה מערך שיעור: "שמש אחת היא\ ש"י עגנון" הקטע הנלמד: "אומרים לי: אלו ... : "הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה-קש, ולהט אותם היום הבא ג€“ אמר ה' צב- אות ג€“ אשר לא יעזב להם שורש וענף". ומיניה וביה באותה שעה עצמה: ""וזרחה לכם יראה שמי ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת וירא : שנאמר: (מלאכי ג) כי הנה היום בא, בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש וליהט אותם, היום הבא אמר ה' צבאות: אשר לא יעזב להם שרש וענף, ונסו הצללים, שאין בו צל לרשעים, ... ( cache )
 • חדשות 24 - פינות ומאמרים - הסבר להקמת בית המדרש "חזון איש" במאחז ... : 15 ספטמבר 2009 ... משפטן יותר קשה מהמרדין כי קטני רשעי ישראל יהיו ובני הצבועים יאבדו דכתיב אשר לא יעזב להם שרש וענף הוה מדה כנגד מדה הם רדפו לתלמידי חכמים והשפילו את ... ( cache )
 • pg 47-7-emet8 : אשר לא יעזב להם . שרש וענף. (. מלאכי ג .)] אבל. מי שאומר את זה עם כל הלב. ומקבל עול מלכות שמים באמת. ,. הוא. יחיה לנצח ויקבל משיח צדקנו ב. ומי .ה"זע. ג€“שלא. אין לו שום סיכוי ... ( cache )
 • ן‚· לאור ההלכה : "הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה-קש, ולהט אותם היום הבא ג€“ אמר ה' צב- אות ג€“ אשר לא יעזב להם שורש וענף". ומיניה וביה באותה שעה עצמה: ""וזרחה לכם יראה שמי ... ( cache )
 • more "אשר לא יעזב להם " :
 • more "יעזב להם שרש וענף " :
 • יום הדין - למי? | משיח : ובהמשך לכך נאמר: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". חז"ל (נדרים ח,ב) פירשו זאת, שלעתיד-לבוא "הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה - צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". ... ( cache )
 • ינוקא בלוג - תפוז בלוגים : 29 יולי 2011 ... " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" (מלאכי ג` כ`). כך גם בדברי חכמינו : "אבן טובה היתה לו לאברהם אבינו, שכל הרואה אותה אם היה חולה מתרפא, ... ( cache )
 • אין מחלות | משיח : וכפי שנאמר (ישעיה לה,ה-ו): "אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חירשים תיפתחנה. אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם". עוד נאמר (מלאכי ג,כ): " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ... ( cache )
 • פרשת לך לך : 'את ה' א-לוהיך תירא' - ' וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה'. 'איש אמו ואביו תראו', מה אמור בשבת ? 'אם תשיב משבת רגליך... אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ." בשיעור שעבר דנו ... ( cache )
 • אותות המשיח / י. ד. אייזנשטיין : הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ועל אותו עדות ניבא בלעם הרשע אוי מי יחיה משומו אל. האות השלישי, הקב"ה מוריד טל של דם, ... ( cache )
 • ספר מלאכי - מבנים : כי הנה היום בא, בוער כתנור; והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר ה' צ' , אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם, יראי שמי , שמש צדקה, ומרפא בכנפיה; ויצאתם ... ( cache )
 • כד. יום הדין הגדול : וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". חז"ל 3 פירשו זאת, שלעתיד לבוא "הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאים בה, ורשעים נידונים בה". מועד יום הדין הגדול. מדברי כל ... ( cache )
 • טלסקופ אסטרונומי מיוחד לצפייה בשמש , מעברי נוגה וכוכב הלכת חמה, כתמי ... : " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה " מלאכי א. * מרכז ה טלסקופים, משקפות וציוד נלווה ג€“ מוצרים און ליין !!! (לחץ כאן לכניסה). טלסקופ השמש הוא כלי אסטרונומי מיוחד, ... ( cache )
 • כ. בעלי מומים בתחיית המתים : וכן נאמר במלאכי 3 : " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". במדרש 4 מובא: "כל מה שהיכה הקב"ה בעולם הזה מרפא לעתיד לבוא". כאסמכתא לכך מביא המדרש את הפסוק ... ( cache )
 • פרשת לך לך : החלק השני, לעומת זאת, חורג מתבנית זו: הוא פותח במצוות מורא ה', ומציין את השכר המובטח לירא מה' - " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה", ולאחריה מובאת מצוות מורא אב ואם. כאן היינו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : ... אתם הולכים לגיהינום והאש אוכלת אתכם, שנאמר: כמו שבלול תמס יהלוך נפל אשת, ואין רואין השמש לעולם, שנאמר: בל חזו שמש, אבל הצדיקים וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. ... ( cache )
 • דימויי הטבע בספרות חז"ל / ד"ר אברהם גולדברג : שמענו שיש כנפיים לארץ, שנאמר (ישע' כד, טז) מכנף הארץ זמירות שמענו; וכנפיים לשמש, שנאמר (מלאכי ג, כ) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה מרפא בכנפיה; וכנפיים לחיות, שנאמר ... ( cache )
 • לקוטי תפילות לחג השבועות | שלשה רגלים מועדי השנה | שבועות - תפילות ... : ויקוים מקרא שכתוב: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה ולא תלך עוד רבוי השפע והפרנסה להעכו"ם והרשעים חס ... ( cache )
 • תהילים - פרק יט : 'שמש' זה בחינת צדקה, כמו שכתוב (מלאכי ג): וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה, הינו על_ידי צדקה בחינת שמש, על_ידי זה 'בקצה תבל מליהם'. כי נשמע הדבור למרחקים, אפלו בקצה תבל ... ( cache )
 • עוד על גדולת הצדקה והחסד : לפני 4 ימים ... חשובה מצוות צדקה שגם ליראי ה' יזרח עליהם לעתיד אור הצדקה (בזכות הצדקה שהמה עושים) דכתיב (מלאכי ג') וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו'. 6. חשובה מצוות ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בהעלתך : ... לא יאיר לך והיה לך ה' לאור עולם, האומות עתידין להיות מהלכין לאורכם שנאמר והלכו גוים לאורך ואי זה אור הקב"ה מאיר לישראלבאור הצדקה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה. ... ( cache )
 • ואתם הדבקים בה` חיים כולכם היום` - Shofar : 24 אוגוסט 2011 ... חמה מנרתיקה ודן בה את הרשעים שנאמר (במלאכי ג יט) הנה היום בא בוער כתנור.., ומרפא בה את הצדיקים שנאמר, (שם) וזרחה לכם יראי שמי , שמש צדקה ומרפא. 2. ... ( cache )
 • כפר ורדים יהודי - תפילה לחולה : ... וארפאהו ואנחהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו: בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: אז יבקע כשחר אורך וארוכתך ... ( cache )
 • תפילה מורחבת לרפואת חולים : ... שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח: רפאינו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה: ... ( cache )
 • ספר פנות המרכבה : לתקון זה ניתנו להיות בסוף הכל עושים מצדק צדקה, וס"ז, " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה". והיא עצמה "ונבאו בניכם". וזאת היא אות אחרונה של השם, צ' צדקה ודאי. לזה [ה]תכלית ניתן ... ( cache )
 • דף קשר מספר 1013 - פרשת קרח , : למנחם בן יוחנן, עובד התחזוקה הנערץ, שנפצע בתאונת אימונים. רפואה שלמה מכל בית הישיבה ומשפחת דף קשר. " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ... ( cache )
 • מה יקרה בתקופת הגאולה? | משיח : הרפואה תבוא בזכות הארה אלוקית מיוחדת במינה: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" (מלאכי ג,כ). המחלות משקפות את העולם הקיים, שהוא חולה ובלתי-תקין. ברגע שיגיע ... ( cache )
 • עיצוב, תכנון וביצוע חלון רוזטה מעל ארון הקודש, בית הכנסת שמש ומגן, בסגנון ... : 3 יוני 2011 ... וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני ה' ואין עוד. ואוהביו כצאת ... ( cache )
 • - בעלי מומים - שאלות ותשובות ברבניםנט : אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם" וכן נאמר במלאכי: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". כל מה שהכה ה' בעולם הזה עתיד לרפא אותו לעתיד לבוא. אדייק יותר ואומר ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת צו תשס"א : ... תמימה ומאירה - וע"כ אנו קוראים בהפטרה - שיתקיים בנו בב"א " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה", "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות", בב"א. ... ( cache )
 • כיבוד אב ואם - ישיבת ההסדר ירוחם : נאמר 'כבד את ה' מהונך', וכנגדו כתיב 'וימלאו אסמיך שבע', ואמר 'כבד את אביך ואת אמך', וכנגדו 'למען יאריכון ימיך'; 'את ה' אלוהיך תירא' ג€“ ' וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה' 'איש אמו ואביו ... ( cache )
 • מצוה כ"א - מורא מקדש - לימוד תרי"ג המצוות : ... שנאמר ' וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא'", ופרש"י: "יראי שמי - שומרי שבת" - "והנה בפסוק זה לא מוזכר שבת, אלא דיראי שמי היינו יראי שבת", וכך הוא בזוה"ק יתרו שם: "מהו שבת ... ( cache )
 • "ל מחשבת חז : וזרחה לכם יראי שמי שמש. (. מלאכי ג. )כ: II. Size of Gehenom. 7. B. Ta'anit 10a. Our Rabbis taught: Egypt is four hundred parasangs by four hundred, and it is one ... ( cache )
 • תפילה לחולה : וזרחה לכם יראי שמי , שמש צדקה, ומרפא בכנפיה: אז יבקע כשחר אורך,. וארוכתך מהרה תצמח: רפאינו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה, כי תהילתנו אתה: והעלה רפואה שלימה לכל מכות עמך ...
 • קטיף.נט :: מליל הגלות אל שחר הגאולה. : ומשמתנער יעקב ממבוכותיו וספיקותיו, כאשר מוכן הוא להיאבק, אז גם זוכה הוא לסייעתא דשמיא והוא מנצח; אז ג€“ "ויזרח לו השמש", שמש אור הגאולה, " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ... ( cache )
 • more "וזרחה לכם יראי שמי " :
 • 'שמש ... - בית רפאל ע"ש הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל אתר של יהדות גרוזיה : שמש צדקה ומרפא". הגמרא במסכת שבועות מפרשת את הפס': "וזרחה להם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה " באופן הבא: מי אלו אותם יראי שמו של ה'? אלו היראים להגיד את שמו של ה' ... ( cache )
 • חשיפה לשמש וויטמין D : 19 ספטמבר 2010 ... כבר בתנ"ך אומר הנביא: " שמש צדקה ומרפא בכנפיה " (מלאכי ג, כ). בגמרא נאמר המשפט הבא: "אמר אבי: אבק הנראה בחמה כשהיא נכנסת דרך אשנב, מרפא" (תלמוד ... ( cache )
 • אמנון יצחק ג€“ ויקיציטוט : כתוב שלצדיקים זאת תהיה שמש צדקה ומרפא בכנפיה , ויצאתם ופשטם כעגלי מרבה. הצדיקים יצאו לכולל, רק יגיעו למפתן הדלת, יגידו 'איזה יום נעים... מה זה הביל?! איזה יופי!' רק לא יבינו ... ( cache )
 • פרשת וישלח - שיטות לנצחון במלחמה המתמדת עם בני עשו : ... אך על אף צליעתם יגיעו עם ישראל לגאולה השלמה ולרפואה השלמה בעלות השחר, שנאמר: " וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק" (מלאכי, ג', כ'). ... ( cache )
 • מקורות לפרק : שמש צדקה ומרפא "בכנפיה " ג€“ [כיצד הנסורת (חירגא דיומא, יומא כ ע"ב) מחממת את החולה ... שמש צדקה ומרפא "בכנפיה " ג€“ [כוונת "בכנפיה" לעת זריחה ולעת שקיעה, שאין החום של השמש ... ( cache )
 • כא ניסן תשס"ט - סעודת משיח : ו מרפא (" שמש צדקה ומרפא בכנפיה ") ... ברכת החמה של שנה זו שייכת בעיקר, כפי שהוזכר, לענין של " שמש צדקה ומרפא בכנפיה " ג€“ המשכת רפואה על ידי נתינת צדקה, ועד ל"בכנפיה", ... ( cache )
 • לאור הכתוב , האם שמש קשור לגדילה ? : כמאמר חז"ל- " שמש צדקה ומרפא בכנפיה " (מלאכי ג, כ). רוב האנשים נמצאים במצב בו הם זקוקים ל 1000- 2000 יחידות בחודשי הקיץ וכ-4000- 5000 יחידות ליום ...
 • א;quot&תשע וירא : שמש צדקה ומרפא בכנפיה . ". וא כ. ,. הואיל והשמש. מרפאה. ,. כשהחו עולה בודאי מרפאה יותר טוב ויותר . מהר. ולכ ישב אברה אבינו בפתח האהל. ,. כנגד. השמש. והתיר את התחבושת כדי ... ( cache )
 • מלאכי ג€“ ויקיפדיה : "לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק" (4, 2), "ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום" (הבשורה על-פי לוקאס 1, 78). "הנה אנכי שלח לכם את ... ( cache )
 • תרגילים לשיפור הראיה, אמנות הראייה : יש ללמוד כיצד להפיק תועלת מהשמש, ככתוב: שמש צדקה ומרפא בכנפיה מלאכי ג' 20. ואכן, יכולה השמש להיות יעילה ביותר בעזרתה להבראת העיניים ולחיזוק כושר הראייה ושיפורו. ... ( cache )
 • בראשית לב לב - קטגוריה:בראשית לב לב ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... ומדרש אגדה ויזרח לו לצרכו לרפאות את צלעתו כמה דתימא (מלאכי ג) שמש צדקה ומרפא בכנפיה ואותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע מיהרה לזרוח ... ( cache )
 • כולסטרול וויטמין D : 5 אוגוסט 2010 ... ג€� שמש צדקה ומרפא בכנפיה ג€� (מלאכי ג, כ). ויטמין D נוצר בדרך ייחודית מאוד, הדורשת שילוב של סביבה חיצונית (השמש) ותהליכים פנימיים המתרחשים בגופנו. ... ( cache )
 • משפט ותקשורת - אגודת העיתונאים - חיפה והצפון : אין כשמש לטהר ולחטא, כדברי השופט לואי ברנדייס, וכדברי הנביא מלאכי (ג', כ') " שמש צדקה ומרפא בכנפיה ". ואולם, לפתח השליחות, הקרויה "זכות הציבור לדעת", חטאת רובץ. ... ( cache )
 • פרשת לך לך : וכשבא אל בחינת יעקב הוא החכמה כמו שכתוב "ויעקבני זה פעמיים" ותרגם אונקלוס" וחכמני", אז נתרפא בחינת הנפש, כמו שכתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה . עשה את הילוכך בעולם ... ( cache )
 • פרשת וירא על פי הקבלה : מלאך שני בא לרפאות את אברהם בבחי' " שמש צדקה ומרפא בכנפיה ", כלומר לפעול באברהם פעולת ריפוי, להביא לו שלמות ומזור, וזהו הכוח שבאדם אשר מקרב אותו לה', מראה לו את ... ( cache )
 • ספר עץ הדעת טוב : ... הוציא הקב"ה חמה מנרתקה לרפאותו מכאב המילה כמ"ש שמש צדקה ומרפא בכנפיה כמ"ש ז" ל והיה ביום ג' למילתו כי אז הכאב חזק מאד אשר לכן הוצרך להוציא חמה מן נרתקה וז"ש כחום ...
 • וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא ... - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : אמר הפסוק: " שמש צדקה ומרפא בכנפיה " (מלאכי, ג', כ')ף צדקה בחינת שמש. זה שאמר ג€“ בא השמש ג€“ אם תיתן צדקה, וצדקה זו משפיע כמו משמש, אז - וטהר ג€“ כמו שכתב הרמב"ם, בעל ... ( cache )
 • הבלוג של simple האחד - תפוז בלוגים : לפני יום 1 ... והאם החלום ההוא שמטריד אותי,יש בו אמת? שוב נזכר בו בחלום ושוב הוא מופיע,מפיח חיים ותקווה,ושוב קור זירחי עליי שמש אמונה " שמש צדקה ומרפא בכנפיה " ,החיי ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - מעלת הצדקה וגמילות חסדים לקוטי תפילות - צדקה ... : ויקוים מקרא שכתוב: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ": [תעח]: ותצילני ברחמיך הרבים מסכנת דרכים. ותשמרני ותצילני מכל מיני צער ויסורין ועכוב בדרך, ומכל אורב ואויב ... ( cache )
 • אור השמש, אור האשֶה, ואור נרות - מחזורי הזמן האלוהי, מסורת המרכבה ... : ... 4) 'וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ' (מלאכי ג, 20). גם ניסיון האדם מאשר את הברכה הגנוזה בתמורות הטבע: 'ומתוק האור וטוב לעינים' (קהלת יא, 7) ובמערכת המחזורים ... ( cache )
 • more "שמש צדקה ומרפא בכנפיה " :
 • ניסיון או כישלון בחיים???? : ... ה` צְבָאוֹת אֲשֶׁר לֹא יַעֲזוֹב לָהֶם שׁוֹרֶשׁ וְעָנָף: (כ) וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק : ... ( cache )
 • מכסות מערכות סולאריות | גלעד ארדן | עוזי לנדאו | מאבק על מכסות סולאריות ... : 17 יולי 2011 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִיםג€“כִּי-יִהְיוּ ... ( cache )
 • נוסח ברכת החמה : וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק (מלאכי ג כ). וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר ... ( cache )
 • שו"ת לפרשת מסעי "בין המצרים" - Shofar : 31 אוגוסט 2011 ... ולא עוד, אלא שמתעדנין בה, שנאמר: וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . והרשעים נידונין בה, שנאמר: הִנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר כַּתַּנּוּר'. פירוש; כי ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- דברים לקראת ראש השנה : ... מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונים בה, שנאמר: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ולא עוד אלא שמתעדנים בה שנאמר: " ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ". ... ( cache )
 • ויוותר יעקב לבדו - זיקוקים בעיתון - בשבע 119 - ערוץ 7 : 25 נובמבר 2004 ... "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ".(מלאכי ג') טפילים, נצלנים ופורעי חוק ביום רביעי האחרון ירדו חבריי, אנשי ארגוני הימין ... ( cache )
 • ונקראה ירושלים עיר האמת : וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים כִּי-יִהְיוּ אֵפֶר תַּחַת כַּפּוֹת רַגְלֵיכֶם בַּיּוֹם אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת... (מלאכי ג' 16 - 21) ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- סדר ברכת החמה : ... אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק : והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת ... ( cache )
 • בן איש חי הלכות - א - עקב : וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק : והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ברכת החמה ; : ... הודינו לך אלקים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך; וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ; והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים ... ( cache )
 • משלחות שמים מתייצבות לפני ה' ודורשות דינים קשים על ישראל! דבר המשיח ... : 8 דצמבר 2010 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים--כִּי-יִהְיוּ ... ( cache )
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - בלבבי ט' פרק יב ... : ... לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר, רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בה; ולא עוד, אלא שמתעדנין בה, שנאמר: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק " (ע"ז ג ע"ב). ... ( cache )
 • מעצר הרבנים דב ליאור ויעקב יוסף: אמצעי בידי נתניהו להפחדת הימין ... : 4 יולי 2011 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים--כִּי-יִהְיוּ ... ( cache )
 • סדר ברכת החמה : 7 אוקטובר 2010 ... וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק : והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שעתים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את ... ( cache )
 • שירה - שמש מרפא - פסיפס : 28 מרץ 2007 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים--כִּי-יִהְיוּ אֵפֶר ... ( cache )
 • Helpful Tip of the Day: PROVERB 3 - 33 = THE CURSE OF THE ... : Aug 16, 2010 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . 20 But unto you that fear My name ... ( cache )
 • 1) מצרים מנהלת עם ישראל מלחמה, מבלי שהכריזה על כך ומבלי שישראל מודה ... : 13 מרץ 2008 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים--כִּי-יִהְיוּ ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- טובים מאורות : "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק " [מלאכי ג, כ]. " הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו" [תהלים צז, ו]. ^ 35. אסיפת דינים, חלק ח, אות ח, ... ( cache )
 • בלי צדק משפטי אין צדק חברתי - דרוש תיקון במערכת המשפט - TheMarker ... : 19 אוגוסט 2011 ... כ וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה, וּמַרְפֵּא, בִּכְנָפֶיהָ; וִיצָאתֶם וּפִשְׁתֶּם, כְּעֶגְלֵי מַרְבֵּק . כא וְעַסּוֹתֶם רְשָׁעִים--כִּי-יִהְיוּ ... ( cache )
 • ברכת החמה : ... "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק "; "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ ... ( cache )
 • אולפנת אבן שמואל - פרשת השבוע : ... מתרפאין בה ורשעים נידונין בה, שנאמר 'וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ' ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ' והרשעים נידונין בה שנאמר 'הנה יום בא בוער כתנור'. ... ( cache )
 • בהייה שמשית / כוח הריפוי של השמש | פרויקט אמת אחרת : 11 אוקטובר 2009 ... "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק " (מלאכי ג כ) שנית,רציתי לשאול,למישהו יש מושג איך זה מסתדר עם כל מה שאנחנו יודעים ... ( cache )
 • more "ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק " :


תגובות

עריכה

בראשית לב לב: " ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו " האם רק ליעקב זרחה השמש אין זאת כי מדובר על אור רוחני שזרח לו כאשר גם למשה קרן אור על פניו

ספר ישעיהו פרק ל כתוב:

(כו) וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים בְּיוֹם חֲבֹשׁ יְהֹוָה אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא:

באחרית הימים לא יהיה יותר חושך רוחני לא דכאון ועצבות

באחרית הימים כח אור השמש יגדל פי שבע ומדובר על אור רוחני של שמחה אושר וגיל

-- daian moshe, 2011-09-09 16:47:52


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:השמש באחרית הימים


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-15.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/ml-03-1920