ביאור:מלאכי ג י
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:מלאכי ג י.


הביאו את המעשר אל בית האוצרעריכה

(מלאכי ג י): "הָבִיאוּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר, וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי; וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת, אָמַר ה' צְבָאוֹת, אִם לֹא אֶפְתַּח לָכֶם אֵת אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמַיִם, וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי!"

הנביא מלאכי קובע שהברכה תלויה בקיום מצוות המעשר:

הביאו - בלשון רבים, כי מדובר במצוה ציבורית - הציבור צריך לוודא שיהיה טרף (אוכל) בבית ה' - שלעובדי המקדש יהיה מה לאכול (לגבי אחריות ציבורית, ראו שכר ועונש בתנ"ך ).

את כל המעשר - "כנראה, היו מקצתם מעשרים ומקצתם אין מעשרים.   ייתכן שהביאו רק את המעשר מן המעשר, שנחשב כתרומה, והחמירו בו;   או שהביאו רק מקצת מן המעשר, מחמת כובד המתנה הזאת (ראה סוטה מח.)" (דעת מקרא) .

אל בית האוצר - הכוונה למחסן שהיה במקדש. הוא נזכר עוד פעם אחת, ב (נחמיה י לט): "וְהָיָה הַכֹּהֵן בֶּן אַהֲרֹן עִם הַלְוִיִּם בַּעְשֵׂר הַלְוִיִּם, וְהַלְוִיִּם יַעֲלוּ אֶת מַעֲשַׂר הַמַּעֲשֵׂר לְבֵית אֱלֹהֵינוּ אֶל הַלְּשָׁכוֹת לְבֵית הָאוֹצָר", אולם שם הוא שימש רק למעשר מן המעשר - תרומת המעשר - שהלויים הפרישו לכהנים, ואילו כאן הוא משמש לכל המעשר - שבני ישראל אמורים להפריש ולתת ללוויים!

יש שפירשו, שהנבואה של מלאכי משקפת תקנה של עזרא (שע"פ חז"ל הוא מלאכי) , שהמעשר יינתן לכהנים ולא ללוויים (ראו תוספות על יבמות פו ב ) . תקנה זו סותרת את הנאמר בנחמיה י. ייתכן שהתקנה היתה מוקדמת יותר (כקנס ללויים על כך שלא עלו בימי עזרא), ובוטלה בימי נחמיה, כפי שעולה גם מ נחמיה יג י-יב: " "וָאֵדְעָה כִּי מְנָיוֹת הַלְוִיִּם לֹא נִתָּנָה, וַיִּבְרְחוּ אִישׁ לְשָׂדֵהוּ, הַלְוִיִּם וְהַמְשֹׁרְרִים עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה" . "וָאָרִיבָה אֶת הַסְּגָנִים, וָאֹמְרָה 'מַדּוּעַ נֶעֱזַב בֵּית הָאֱלֹהִים?' וָאֶקְבְּצֵם וָאַעֲמִדֵם עַל עָמְדָם" . "וְכָל יְהוּדָה הֵבִיאוּ מַעְשַׂר הַדָּגָן וְהַתִּירוֹשׁ וְהַיִּצְהָר לָאוֹצָרוֹת" " ( פירוט ).

בחן = הבדיל בין מתכת יקרה לבין הסיגים הדבוקים אליה, או בין אמת לשקר ;   ראו איך אפשר להעמיד את הבטחות התורה במבחן מדעי? .

אם לא = פתיחה לשבועה ;

ארובות השמיים = חלונות שהיו בשמים לפני המבול ;

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

הפסוק בהקשרו - אהבת ה' את יעקב - אהבת ה' את בני יעקב .

מקראות גדולות:

""ויהי טרף" - יהי מזון מצוי לשמשי " ( רש"י )

""הביאו ", מפרש מ"ש שובו אלי ואשובה אליכם, שהוא " שתביאו את המעשר " כולו "אל בית האוצר, עד שיהיה טרף בביתי " ללוים שומרי המקדש ולכהנים העובדים בבית ה' שהם כבני ביתו של ה' ומזונותם עליו, "ובחנוני נא בזאת ", ר"ל שהגם שאסור לנסות את ה' כמ"ש לא תנסו את ה', זה מותר, כי אינו נסיון רק בחינה, ויש הבדל בין נסיון לבחינה, המנסה ינסה אם יש בהמנוסה מדרגה גבוה מן הנודע בו עד הנה, למשל המנסה את הזהב אם יש בו כח משיכת המאגנעט, והבחינה הוא אם בוחן אם הדבר הוא כפי מהותו הרגיל, כמו הבוחן הזהב אם אין בו סיגים, ואם היה הברכה על ידי הטבע והמערכה היה בזה נסיון, כי אין בכח הטבע לתת יותר מגבולו הטבעי, אבל אני מבטיח "כי אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה " למעלה מן הטבע, ותהיה הברכה "עד בלי די " כי ברכת השמים יש לה גבול בהכרח שבבואה עד הגבול ההוא יאמר די, אבל ברכת ה' שהיא על פי נס אין לה גבול ולא יאמר לה די, כי תוסיף ותלך לאין קץ, אבל אין זה נסיון רק בחינה, כי הוא מאוצר ה' ששם אין זה למעלה מכחו, וכן מצד שכבר הבטיח הברכה הוא רק בחינה שימלא דברו, וכן אמרו חז"ל ריש לקיש שמע לההוא ינוקא שאמר עשר בשביל שתתעשר, אמר ליה ומי שרי לנסויי? א"ל כהאי גוונא שרי דכתיב ובחנוני נא בזאת, ר"ל שהינוקא השיב לו שזה אינו בגדר נסיון שאסור לנסות את ה', כי הוא בחינה ועל הבחינה לא הוזהרו:

ביאור המילותעריכה

"טרף ". כמו טרף נתן ליראיו, והושאל מפרנסת החיות שבא על ידי טרף:

"ובחנוני ", עיין בפנים ההבדל בין בחינה לנסיון, והתבאר אצלי בכ"מ:

"בלי די ". די הוא כמדת הסיפוק והצורך, כמו די שה, די השיב לו. ובלי די היינו שלא יביט על הסיפוק והצורך, רק יהיה בלי שיעור:

" ( מלבי"ם )

""עד בלי די" - ר"ל כ"כ ירבו התבואות עד שלא יהיו הגרנות די להם להחזיק את הכל

"אם לא" - הוא ענין שבועה כמו אם לא בתים רבים וגו' ( ישעיהו ה' ) ור"ל הריני נשבע שאפתח לכם בשכר זה את ארובות השמים ואשפוך דרך שם לכם ברכה והוא ענין גוזמא והפלגה

"ובחנוני" - בחנו אותי בהמצוה הזאת אם אני משלם גמול המצוה

"ויהי טרף בביתי" - למען יהיה מזון מצוי לאנשי ביתי הם הכהנים והלוים

"הביאו" - לכן הביאו מעתה את כל המעשר אל בית האוצר העשוי לכך בבה"מ כמ"ש (ב נחמיה י )

מצודת ציוןעריכה

"טרף" - ענין מזון והוא מושאל ממזון החיה הבאה ע"י טריפה

"ובחנוני" - מל' בחינה ונסיון

"נא" - עתה

"ארובות" - חלונות כמו וארובות השמים נפתחו ( בראשית ז )

"והריקותי" - ענין הזלה ושפיכה כמו על הארץ יריקו ( קהלת יא )

"בלי" - הוא כמו אל ולא

"די" - ענין הספוק

" ( מצודות )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • בית האוצר -התעוררות לחידוש נתינת המעשרות - הרב אהוד אחיטוב : "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבא-ות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די". הצוואה-הבטחה " הביאו את כל ... ( cache )
 • תרומות ומעשרות – ויקיפדיה : ... מתקבל שכר על קיום המצווה, אולם במעשרות מותר לבחון את הקב"ה. דבריהם מבוססים על הפסוק בספר מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת..." ... ( cache )
 • איך להיות עשיר - מעשרות : למרות שהוא נותן, ה' מבטיח שיתעשר לבסוף. זוהי המצוה היחידה בתורה, שהקב"ה מרשה לנו לנסות ולראות אם הבטחתו מתקיימת. "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - מעשר : ואע"פ שאסור לנסות את הקב"ה אבל במעשרות הותר הדבר שכן נאמר במלאכי הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא בזאת וגוי אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי ... ( cache )
 • מתוך הספר דיני ממונות - מעשרות : ״ הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרו! בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די״ (מלאכי ג׳ י׳). מה אפשר להוסיף ... ( cache )
 • מעשר כספים - חברים מקשיבים : ואף שככלל נאמר (דברים ו, טז): "לא תנסו את ה´ אלוקיכם" - זו המצווה היחידה שמותר לנסות בה את ה´, שנאמר (מלאכי ג, י): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני ... ( cache )
 • בבא קמא ה-יא "עד כמה צריך להשקיע במצוה?" > Beerot Yitzchak > ניצוצות... : שבכל המצוות נאמר לא תנסו, חוץ מזו דמעשר, שנאמר " הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו' ובחנוני נא בזאת" וגו'. והטעם בזו כענין "מלוה ה' חונן דל", כלומר, שהודיענו הא-ל ברוך הוא כי ... ( cache )
 • מעשר : (במדבר יח כא). הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. (מלאכי ג י) ... ( cache )
 • ;quot&ובחנוני נא בזאת;quot& – גמילות חסדים במבחן התוצאה : 30 מרס 2012 ... " הביאו את כל המעשר אל בתוך כך מופיע פסוק מרתק ומאתגר: בית האוצר ויהי טֶ רֶ ף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא. אפתח לכם את אֲ רֻבּ וֹת השמים ... ( cache )
 • תורה שבעל-פה בספרי הנ"ך : אפשר מיד לחשוב על דברי מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי ... ( cache )
 • פרשת ראה - תעסוקטיף | תעסוקטיף : 19 אוגוסט 2012 ... הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די. כלומר, שמותר ... ( cache )
 • ישיבת היכל אליהו, עשר תעשר- ´ראה´ : ... ועל כך נאמר בנביא בצורה מפורשת (מלאכי ג): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ד' צב-אות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ... ( cache )
 • שמירת השבת - סגולה לזכות לעושר, שומר שבס - פיקוח השבת ברשת : ולכן כאשר נשאל רבי ישמעאל על היהודים יושבי ארץ ישראל מפני מה זכו לעושר, אמר: בזכות המעשר, כיון שזה כתוב בנביא זכריה (ג', י') במפורש: "הביאו את כל המעשר... ובחנוני נא בזאת". ( cache )
 • "והריקותי לכם ברכה עד בלי די"- הרב יואל פרידמן : ואם נותנין - מתברכין, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די". מאי "עד בלי די"? אמר רמי ... ( cache )
 • ספר החינוך - שצה. מצות מעשר ראשון. : ... זולתי במצוה זו שמתר לנסות אם יברכהו האל בעשותו אותה ובהיותו זריז עליה, ומפרש הוא על ידי הנביאים, שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר:. ובחנוני נא בזאת אמר יי (מלאכי ... ( cache )
 • דברים, פרשת ראה, תש"ס, הרב יעקב חרל"פ : ניסיון נפלא על דרך: 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא... (מלאכי ג י), וכ"ש (וכל שכן) שיהיה הנס נפלא מאוד כשיצורף אליו שנת היובל, וכל זה ... ( cache )
 • לתת צדקה כשמקצצים במשכורת? - על ההיגיון של מצוות הצדקה - צדקה : מעשה צדקה הוא יוצא הדופן לכלל זה. כפי שהכריז הנביא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים ... ( cache )
 • מעשר,מעשר כספים,מעשרות,איך מעשרים,למי לתת מעשר : מבאר בגמרא שם, שבמצות מעשר מותר לנסות את ה', אף דכתיב (ואתחנן ו, טז) לא תנסו את ה', וכמו שנאמר (מלאכי ג,י): הביאו את כל המעשר אל בית האוצר..ובחנוני נא בזאת.
 • תרומות ומעשרות : ומפורש הוא על ידי הנביאים, שנאמר " הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת אמר ה'" (מלאכי ג, י). מדיני המצווה אמרו ז"ל (יבמות פה, ע"ב), שהמעשר הזה אשר ללוויים הוא ... ( cache )
 • ב - מכון התורה והארץ : עתה מששבנו אל ארצנו ונמצאים אנו בעיצומו של תהליך. הגאולה, חוזרות מצוות אלו ומתעוררות לחיים. ( cache )
 • שבת הגדול - "ובחנוני נא בזאת" - מכון כתר : בהפטרת שבת הגדול אנו קוראים את דברי הנביא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי ... ( cache )
 • ביאור:ויקחו לי תרומה - למה לא "ויתנו לי"? – ויקיטקסט : 5 פברואר 2008 ... בכל דבר אסור לנסות את הקב"ה, מלבד בנושא המעשר, שמותר לנסות ולהווכח שאכן מי שמעשר מתעשר), שנאמר: הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ... ( cache )
 • מצורע התשס"ג - שבת הגדול : 30 ספטמבר 2012 ... והקב"ה מרשה לנו לבחון אותו " הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די", כלומר ... ( cache )
 • הפטרת שבת הגדול : נשוב. היקבע אדם. -. להים כי אתם קֹבעים אֹתי ואמרתם במה קבענוך.,. המעשר והתרומה. במאֵ רה אתם נֵארים ואֹתי אתם קֹבעים הגוי כֻּלו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי ... ( cache )
 • אהבת ה' את יעקב : הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צ': אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. וגערתי לכם באוכל {במקום לגעור ... ( cache )
 • פרק ג – משנה י”ג » תורה: משנה תורה : י): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת אמר ה' אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די", מאי עד בלי די? עד שיבלו שפתותיכם מלומד די! ( cache )
 • תוצאות ההשתדלות ברכושנות : זוהי גם הבטחת הקב”ה במלאכי (ג' י'): “ הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקותי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שבת הגדול; : ובנבואה הנקראת להפטרה, קורא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה ... ( cache )
 • פרשת ראה : אמר לו: בזה מותר, שנאמר (במלאכי, ג) "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די"- עד שייבלו ... ( cache )
 • מדרש רבה - בחוקותי : ... שאלו מה' מטר בעת מלקוש ה' עושה חזיזים ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה לאיש ולא לאנשים לעשב ולא לעשבים לשדה ולא לשדות (מלאכי ג) הביאו (את כל) המעשר אל בית האוצר ... ( cache )
 • דברים פרק יב - בשבילי התנ"ך : ... כעניין שנאמר (מלאכי ג י): הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ( cache )
 • "עסקה" עם ה´ - שאל את הרב - כיפה : יש נושא אחד שה´ הודיע לנו שאפשר לעשות איתו "עסקה" והוא מתחייב לעמוד בה, והוא המעשרות, כמו שמביאה הגמרא את הפסוק: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ... ( cache )
 • תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט/א : ... ליה הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : שנאמר: הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו'. על הפוסק צדקה ואינו נותן, מנין? שנאמר: נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר. ואעפ"כ עבודת אלילים קשה מכלם. בוא וראה ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - יפייפותו של ישמעאל באהלי ישראל למקומה של... : פשט הפסוק סותר את דברי ה' לנביא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני גם בזאת אמר ה' צבאות" (מלאכי ג,י)? ליישוב הסתירה הגאון מבאר, שהבחינה ... ( cache )
 • more "הביאו את כל המעשר " :
 • Yeshiva.org.il- מלאכי פרק ג : ... אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה: (ט) במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו: (י) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני ... ( cache )
 • מקדש שבי ציון: מציאות ואידיאולוגיה - המקדש בראשית תקופת בית שני : בדומה לחגי ולזכריה, מלאכי מסביר מצב זה לא כגורם להזנחת המקדש אלא כתוצאה ממנה: 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צבאות, אם לא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- גדול בתורה ובדרך ארץ : שכך נאמר (מלאכי ג, י): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ( cache )
 • נסיון : הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. (מלאכי ג י) ... ( cache )
 • ניגון והריקותי לכם ברכה – חב"דפדיה : 30 ינואר 2013 ... ת"ש ואומר ה' עמך גבור החיל הבאת מעשר דכתיב (מלאכי ג) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ... ( cache )
 • מבוא למלאכי: משא דבר-ה' אל ישראל, ביד מלאכי / יהושע רוזנברג : בתקופת פרס. מדברי הנביא המתלונן בפרק א' פסוק ז: "מגישים על מזבחי לחם מגואל" והקורא בפרק ג': "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי", אפשר להבין שנבואתו היא ... ( cache )
 • פרשת בשלח תשע'ב - מרכז הרב : על צדקה כתוב בתענית (ט א) שמותר לנסות בה את הקב'ה, שנאמר: 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות ... ( cache )
 • ספר סגולות / צדקה – Shuva Israel – In leadership of Rabbi Yeoshiau... : 24 מרס 2013 ... הכתוב: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת תרומה - לוקחים או נותנים? : ... בכל דבר אסור לנסות את הקב"ה, מלבד בנושא המעשר, שמותר לנסות ולהווכח שאכן מי שמעשר מתעשר), שנאמר: הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת ... ( cache )
 • המסע לעמק החלומות - תפוז בלוגים : לפני 2 ימים ... ובנבואה הנקראת להפטרה, קורא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה` צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, ... ( cache )
 • פרק א': רווחי החסד : זוהי גם הבטחת הקב"ה במלאכי (ג' י'): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקותי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • פרשת ראה - צדקה וגמילות חסדים : למרות שנאמר בספר דברים "לא תנסו את ה' אלוקיכם", דרשו חז"ל שבנושא הצדקה מוכן הקב"ה שינסוהו, שנאמר בספר מלאכי פרק ג': "הביאו כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ... ( cache )
 • (124) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF... : ... ואם נותנין מתברכין שנאמר (מלאכי ג') הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • מצוות צדקה - ר' עקיבא וטורנוסרופוס - לב לדעת : ... הימים ב לא, י), וכתיב: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם ארובות השמים והריקותי עליכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג, ... ( cache )
 • אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח - ידע! להצליח - אליעד כהן : הנביא מלאכי גילה לנו סוד גדול: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צ - באות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי ...
 • קובץ כל השיעורים : אפשר מיד לחשוב על דברי מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי ...
 • השבת הגדול - השבת שלפני פסח - המסע לעמק החלומות - תפוז בלוגים : 22 מרס 2013 ... ובנבואה הנקראת להפטרה, קורא מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה` צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, ... ( cache )
 • Malachi 3:10 Bible Lexicon : הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃. Latin: Biblia Sacra Vulgata ... ( cache )
 • more "אל בית האוצר ויהי " :
 • דף קשר 1176 - מעשר כספים- הלכה למעשה / לביא ביגמן : א"ל הכי אמר רבי הושעיא: חוץ מזו שנאמר 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צ-באות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה ... ( cache )
 • סגולות לפרנסה טובה : 1 ינואר 2001 ... זוהי גם הבטחת הקב”ה במלאכי (ג' י'): “הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, ... ( cache )
 • שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו : הבאת מעשר דכתיב הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבא-ות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די (מכות כג:(... ( cache )
 • מרחבקוק - mrhavakuk.co.il : זוהי גם הבטחת הקב”ה במלאכי (ג' י'): “הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקותי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • צדקה וגיוס תרומות באוכלוסיה החרדית - אנשים ישראל : ההבטחה האלוקית כי המפריש מעשרות יזכה לברכת שמים מופיעה במפורש בספר מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ... ( cache )
 • more "טרף בביתי ובחנוני נא " :
 • מעשר כספים – ויקיפדיה : בספר מלאכי פרק ג' נכתב על כך במפורש: "הביאו נא את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די ". ( cache )
 • ר' סעדיה גאון : (ג) או שיש מקרא מפורש הסותרו, צריך לבאר את שאינו מפורש, כגון אֹמרו (דברים ו, טז) "לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם במסה", ואמר (מלאכי ג, י) "ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, ... ( cache )
 • 54 - ספריית חב"ד : ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים וגו'", היינו, שבענין המעשר מותר לנסות את הקב"ה, ולא עוד אלא שהקב"ה מבקש שינסוהו בזה: "בחנוני נא בזאת גו' ". ( cache )
 • breslev.co.il - לתת מכל הלב! - פרשת השבוע ראה : אמר לו: בזה מותר, שנאמר (מלאכי ג): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" – עד ... ( cache )
 • עשר בשביל שתתעשר - דבר תורה : 27 פברואר 2009 ... ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים. והריקתי לכם ברכה עד בלי די,. מאי (=מה פירוש) עד בלי די? אמר רמי בר חמא אמר רב: עד שיבלו ...
 • באורי אגדות שבת : ואם נותנין מתברכין שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד ... ( cache )
 • תענית | מועד | תלמוד בבלי | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים - : ... רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר (מלאכי ג) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • קול קורא להירתמות למען מטרה חברתית חשובה - TheMarker Cafe : 22 ינואר 2013 ... למלאות הבטחתו, בפרט ע"פ הידוע דרשת רז"ל (רבותינו זכרונם לברכה) על הכתוב "עשר תעשר", עשר בשביל שתתעשר, וכבר נאמר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות ". ( cache )
 • בית שטפנשט - גליון 16, הכתבות והמאמרים שנדפסו בעלון - בחדרי חרדים : ... כמו שנאמר (במלאכי ג'): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר (הוא בית המקדש) ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ( cache )
 • באורי אגדות תענית : ... ליה הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • מטרת היסורים : ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די"‏. ודרשו במסכת שבת (ל"‏ב:): "‏עד שיבלו שפתותיכם מלומר די"‏. מושלי משלים ... ( cache )
 • more "בזאת אמר ה' צבאות " :
 • מתנות חתונה כמעשר כספים - חברים מקשיבים : אדם שנהג לתת - נותן גם אם הוא משלם מיסים. ומי שנוהג לא לתת - לא יתן, זה לא קשור במיסים כלל וכלל. "ובחנוני נא בזאת אמר ידוד צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי ... ( cache )
 • סגולות לפרנסה, עצות לפרנסה, פרנסה טובה, איך להצליח, סגולות להרוויח כסף : וכמו שכתוב" "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים", ואמרו חכמינו ז"ל: עשׂר בשביל שתתעשׁר. 7) לומר בכל מוצאי שבת "ויתן לך האלוקים וכו'.., וטוב שיאמרו שנים יחד. ( cache )
 • תורה שבעל-פה בספרי הנ"ך : אפשר מיד לחשוב על דברי מלאכי: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי ... ( cache )
 • הלכות צדקה והלכות מעשר כספים - תדפיס מספר דיני ממונות - מעשרות : 21 מאי 2010 ... (דברים ו׳ ט״ז) מ״מ במצות מעשר כספים מותר לנסות, שכך אומר הנביא ״הביאו את כל המעשר וכוי ובחנוני נא בזאת אמר ה׳ צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות. ( cache )
 • מעשר - מה אתם חושבים על נתינת מעשר? - TheMarker Cafe : "הביאו נא את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די ". אלוהים פשוט מתחנן שנבדוק את קיומו ... ( cache )
 • סגולות לפרנסה | סידור תפילה : סגולה בדוקה ומנוסה לעושר ולהצלחה, להפריש מעשר מכל רווח שירוויח, כמו שכתוב "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמים", ואמרו חכמינו ז"ל "עשר בשביל שתתעשר" ... ( cache )
 • דפי מאורות - עיונים בסידור התפילה - יהי רצון – בזמן ריבוי גשמים : לפי שאין מתפללין על רוב הטובה. ואמר רבי יוחנן: מניין שאין מתפללין על רוב הטובה שנאמר: "[... ] אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ... ( cache )
 • רבי יוחנן : ... א"ל הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו, שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה ... ( cache )
 • מקוה.נט - גימטריות וסמלים במקוה : הבּרֵיכה מקבלת מימיה מארובות השמים המוריקים בּרָכָה ללא גבול ב"תרי עשר (מלאכי ג, י) בסיומה של הנבואה מבטיח הנביא אם לא "אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה ... ( cache )
 • more "אם לא אפתח לכם " :
 • פורום: עדת תימן - סגולה גדולה ליום אחרון של חנוכה – בחדרי חרדים : ברכה עליונא ולא פסיק ליה כדבר שנאמר מלאכי ג' י' אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד. בלי די וישתדל דלא יפחות זיבוניה דעליתא הדין מסך ד"י זהובים. עכ"ל. ( cache )
 • גשם, גשם בא! : ... כהבטחת הקב"ה על נתינת המעשר (כולל מעשר כספים): "הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים, והריקתי לכם ברכה עד בלי די" ... ( cache )
 • מעשר כספים - שאל את הרב -דין : 23 אוגוסט 2010 ... (מלאכי ג) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די". ( cache )
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat Shemini : לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה "וגערתי לכם באכל ולא, יהיה גשם. אז מה? אזעד בלי די" ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשכל לכם הגפן לא עוד קוץ ודרדר תצמיח, ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת בחוקותיי - זכות הבחירה החופשית ביראת שמים : ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די (מלאכי ג'). למרות זאת ה' בוחר ומקרב אליו את האדם השלם אשר מקיים את התורה ... ( cache )
 • ביאור:בבלי תענית דף ט – ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... שנאמר (מלאכי ג י) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • תפריט הניווט - ביאור:בבלי בבא בתרא דף ס – ויקיטקסט : 9 יוני 2009 ... הפסוק הבא]: 'הביאו את כל המעשר וגו' [אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא - הברירה בין עבדות מצרים לבין העבדות לה' במצוות : ... כפי שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי, ג', י'). ( cache )
 • ביאור:בבלי תענית דף כב – ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... שנאמר (מלאכי ג י) הביאו את כל המעשר אל בית האוצר [ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה, ... ( cache )
 • more "את ארבות השמים והריקתי " :
 • "עד בלי די" – גשמי ברכה ברחבי הארץ | הקול היהודי : 11 נובמבר 2012 ... "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" - גשם (ויקיפדיה). גשמי ברכה רבים מומטרים על מרחבי הארץ בסוף השבוע האחרון וממשיכים גם הבוקר. גשמים רבים ירדו בצפון הארץ, ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - פקידה של ברכה : ואילו הברכה היא שפע, תוספת וריבוי, עוד ועוד, "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (כרמז הידוע בשרש ברך המורכב מהאותיות הכפולות באלף-בית: ב – שתי יחידות. ר – שתי מאות. כ – שתי ... ( cache )
 • The Gideon Force Regiment of Foot - YouTube : מתוך הסדרה 'הישיבה' בבימוי נעם דמסקי. http://www.noamdemsky.com · brtvby commented 5 months ago. והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם. 6:30 ... ( cache )
 • ניגון "והריקותי לכם ברכה" - כ"ט אלול תשמ"ו - 3 באוקטובר 1986 - תכנית 328 : 3 אוקטובר 1986 ... שירת החסידים של ניגון על המילים "והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם ... שירת החסידים של ניגון על המילים "והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו ... ( cache )
 • פקידה של ברכה – לפרשת פקודי « נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ : 4 מרס 2013 ... ואילו הברכה היא שפע, תוספת וריבוי, עוד ועוד, "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (כרמז הידוע בשרש ברך המורכב מהאותיות הכפולות באלף-בית: ב – שתי יחידות. ( cache )
 • מעשרות - ניהול חשבון מעשר אישי : והנותן מתברך כפי שכתוב בספר מלאכי פרק ג' "הביאו נא את כל המעשר אל בית האוצר ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי ... ( cache )
 • ברכה : הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. וגערתי לכם באוכל ולא ישחית ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פורים עם הרבי : ... כיצד להתנהג בחיים היום-יומיים, ולעשות "כלים" לקבל את ברכתו של הקב"ה, "והריקותי לכם ברכה עד בלי די", להיות מאושרים (הוא בעצמו יחד עם בני הבית) בגשמיות וברוחניות גם יחד. ( cache )
 • חלה (מתנות כהונה) – ויקיפדיה : והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי). גם הנביא יחזקאל מזכיר ברכות מיוחדות למקיימים מצווה זו; "וְרֵאשִׁית כָּל בִּכּוּרֵי כֹל וְכָל תְּרוּמַת כֹּל מִכֹּל תְּרוּמוֹתֵיכֶם ... ( cache )
 • משיח וניגון חב"ד אצל הרב אלישיב : שמעלצר נענה לבקשה ומבקש שנזכה לראות את משיח, הרב אלישיב ענה "אמן כן יהיה רצון" ואז פרצו הנוכחים בניגון החב"די "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". מהדורה קלה - לשמירה-בשם. ( cache )
 • משנה ברורה על אורח חיים רל – ויקיטקסט : 11 דצמבר 2012 ... הזכרת השם דדוקא במודד כדי לעשר מצינו שהבטיח הקב"ה ברכה עד בלי די כמה דכתיב הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה עד בלי די: ... ( cache )
 • אלה יעמדו לברך.... על הר ברכה : ... לקהילה איכותית זו ולגור על ההר הטוב הזה. נאחל ליישוב לחגוג במהרה את קבלת המשפחה ה-1000, ועוד לגדול ולרבות! ונזכה שיתקיים בהם הפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - הלכה - כוונה במצוות - ניר רוזנברג : דבר אחד יחיד ומיוחד מבקש הוא ממנה - שמרו מצוותי כדי שאוכל להריק לכם ברכה עד בלי די. "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... ונתתי מטר ארצכם בעתו" (דברים יא,יג-יד). מטרת הדברים ... ( cache )
 • תלונות של צדיקים - מלאכי ב,ג : והריקותי לכם ברכה עד בלי די - ברכה בלי גבול. ברכה אינסופית תמורת מעשה סופי (מעשר) אינה אופיינית לקשר משפטי, אלא לקשר של אהבה - הקשר המיוחד שיש בין ה' לבין כל בני יעקב. ( cache )
 • יהדות - על שפע וכלים ומה שביניהם : 9 ינואר 2013 ... טוב לנו להאמין שאכן ה' ישלח לנו את כל השפע הזה ועוד שפע שעתיד לבוא. על זה נאמר: והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. עד שיבלו שפתותיכם מלומר: די, די, די. ( cache )
 • דף קשר 1076 - בעניין שאילת גשמים בברכת השנים : ומי ייתן ובזכות עיסוקינו כאן בדבריו בנוגע לשאלת גשמים, נזכה שיתקיים בנו "אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג', י). תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 1. ( cache )
 • שולחן ערוך אורח חיים רל ב – ויקיטקסט : 11 דצמבר 2012 ... הזכרת השם דדוקא במודד כדי לעשר מצינו שהבטיח הקב"ה ברכה עד בלי די כמה דכתיב הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה עד בלי די: ... ( cache )
 • השלום כערך על - משרד המשפטים : ... עצמית קשה משאר מאמציו. כל שאר המאמצים תועלתם ספק, וזה תועלתו וודאי. ובחנונו נא בזאת. אמרו חכמי הנפשות: אם לא יפתחו ארובות השמים להוריד לכם ברכה עד בלי די, ושלום. ( cache )
 • עין איה על שבת ב רכו – ויקיטקסט : 8 מאי 2010 ... שנאמר הכיאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר ד' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ( cache )
 • ברכון : והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ברכות הנהנין: לפני אכילת לחם נוטל את ידיו ואומר: שֹאוּ יְדֵיכֶם קוֹדֶשׁ וּבָרְכוּ אֶת יְ ( cache )
 • קצת סרטונים עם חברי המפלגה | מפלגת כולנו חברים נ נח : 25 נובמבר 2012 ... נאורה באורה המצח על כל שירי המזמור המור המור המור וכל שמנים בשמים ואפרסמונים לאין ועד דלא ידע בתמרוקים והריקותי לכם ברכה עד בלי דיי ששון ושמחה ישוגון ... ( cache )
 • פרשת משפטים-מתי ישראל זוכים למתנת שמים?/אהובה קליין. - פורום כאן-נעים : יהי רצון ונתאחד כולנו בלב אחד ויתקיים בנו הפסוק: "..והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[מלאכי ג,י] אמן ואמן. 'בראי התנ"ך' http://ahuvaklein.blogspot.com/. אהובה קליין: משתמש באימונים ... ( cache )
 • more "לכם ברכה עד בלי " :
 • 06 ברכה עד בלי די‎ - YouTube : 25 אפריל 2012 ... 6:29. Watch Later אשת חיל מי ימצא - יעקב שוואקי (איכות HD)by שוקי מן בועותFeatured 964; 9:32. Watch Later להקת לשם שמים עושים שמח בחתונה!by ... ( cache )
 • שיחת משתמש:התמים הנעלה – ויקיפדיה : אני מציע שאחרי המילה יוזמה תוסיף (כדבר "נכון ביותר" כלשוני) וכדו' למניעת עמימות ותבוא עליך ברכה עד בלי די. ‏DGtal‏ 19:18, 9 בינואר 2011 (IST). קיבלתי, יבוצע בעז"ה בהמשך. ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - כתבים ממשנתו הרב צבי קלישר : ועינינו תחזינה מישרים, כי צמחה יברך ויריק לנו ברכה עד בלי די, ונתפאר ונשתבח בשבח ארץ הקדושה, ועל ידי זה מעט תסובב גאולת ישראל. בואו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ארצנו. ראשית כל ... ( cache )
 • ברכה עד בלי די‎ - YouTube : 10 נובמבר 2009 ... הקורס לשיווק רשתי, אימון אישי יהודי- יעודי לשיווק רשתי, התפתחות אישית,הגשמה עצמית,אימון עסקי,יזמות אינטרנטית ושיווק באינטרנט ... ( cache )
 • שָׁלוֹם לְךָ דּוֹדִי / ר' שלמה אבן גבירול(1) מרגלית בוזגלו; ד"ר אלישבע הכהן... : הדימוי 'כטל חרמון' מזכיר את תפילת עולי הרגל לציון, שתהיה זו שנת ברכה בציון וירד בציון טל בשפע כדוגמת הטל היורד בחרמון, היינו שתהיה ברכה עד בלי די. המלים 'עלייך ארד' – כלשון ... ( cache )
 • להקת שיר דברי - עד בלי די - bemazal.co.il חתונה יהודית‎ - YouTube : 5 נובמבר 2012 ... 06 ברכה עד בלי די by NadavGabayChannel 348 views · 6:55. Watch Later להקת משיב הרוח - מהרה (bemazal.co.il - חתונה חתונות להקות)by אתר במזל ... ( cache )
 • אני צריכה דחוף סגולות לפרנסה טובה - : ה' יתברך הבטיח לנו שכל מי שיעשר יתעשר, שנאמר: "ובחנוני נא בזאת,, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג',י'), "אמר רמי בר חמא אמר רב: עד ... ( cache )
 • פורטל השמיטה : כאשר מוריק ה' ברכה עד בלי די, וכמו שדרש רמי בר חמא בשם רב "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די", וכל הזכות הזאת באה ע"י תפילות רבים של תושבי מבוא חורון... 11/05/2010 ... ( cache )
 • עד בלי די‎ - YouTube : 15 דצמבר 2012 ... 06 ברכה עד בלי די by NadavGabayChannel 348 views · 1:29. Watch Later עוזיאל סבתו במהוולתby מרדכי יצהר 4 views · 2:26. Watch Later יעקב שוואקי ... ( cache )
 • סדר ט"ו בשבט / קיבוץ נערן - חגים : שכל אשה ואיש, שכל עץ ואילן יתנו את פרים המיחד להם בקהילה ובטבע,. לאהבה ולהנאה מאילנות ארץ ישראל. שתתחדש עלינו שנת אילן טובה ושופעת ברכה עד בלי די. אמן. בחזרה לראש ... ( cache )
 • ערוץ מאיר - שיעורים מבית המדרש הרב צבי הירש קלישר זצ"ל / גדולי ישראל... : ועינינו תחזינה מישרים, כי צמחה יבורך ויריק לנו ברכה עד בלי די, ונתפאר ונשתבח בשבח הארץ הקדושה, ועל ידי זה מעט תסובב גאולת ישראל, בהתאסף ראשי עם קודש, ונחפש כמטמונים את ... ( cache )
 • more "ברכה עד בלי די " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הביאו את המעשר אל בית האוצר


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-04-24.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/ml-03-10