ביאור:מבנה מסכת מועד קטן

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תלמוד > סדר מועד >


מסכת מועד קטן - דיני חול המועד

א. פרק "משקין בית השלחין" - איסורי מלאכה במועד, שמחה ועצב (בבלי ב א)

חקלאות (פרק א משנה אבבלי ב א)

שמחה ועצב במועד (פרק א משנה הבבלי ז א)

מלאכות במועד (פרק א משנה חבבלי י א)

ב. פרק "מי שהפך" - ר' יהודה ור' יוסי על הצלה ומסחר במועד (בבלי יא ב)

הצלה (פרק ב משנה אבבלי יא ב)

מסחר (פרק ב משנה דבבלי יג א)

ג. פרק "ואלו מגלחין" - עבודות בית ואבלות במועד (בבלי יג ב)

גילוח וכביסה (פרק ג משנה אבבלי יג ב)

סתם כתיבה וכתיבת סת"מ (פרק ג משנה גבבלי יח ב)

אבלות ברגל (פרק ג משנה הבבלי יט א)

אבלות במועד (פרק ג משנה זבבלי כד ב)

ירמיה וישעיה – אבל פרטי וציבורי (פרק ג משנה טבבלי כח ב)