פתיחת התפריט הראשי

ביאור:בראשית ב ג

"ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות"

  • "ויברך אלהים את יום השביעי"- אלוהים בירך את היום השביעי מהסיבה שתאמר בהמשך.
  • "ויקדש אותו"- והפך אותו ליום קדוש.
  • "כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות"- כי ביום הזה שבת ונח אלוהים ממלאכתו- בריאת העולם שאותו ברא בשישה ימים.