פתיחת התפריט הראשי

"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"

  • "ויכלו"- הסתיימו, משמעות הכתוב היא שאלוהים סיים את מה שכתוב בהמשך.
  • "השמים והארץ"- בריאת השמים והארץ.
  • "וכל צבאם"- כל צבא השמים, הכוכבים וכל מה שנמצא בשמים.