אלשיך על איכה ד טז

<< אלשיך על איכה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


עוד אמרו התנצלות על כהניה ששפכו דם צדיקים שנמשך גם עונות אחרים, והוא "פני ה' חלקם" את האנשים החללים האלה מאצלו, ולא עוד אלא שלא תהיה הריגתם כפרתם, כי אם שלא יוסיף להביטם באותו עולם, באופן שבדין הרגום. ופירש מה היה עון הנרצחים שפני ה' חלקם לא יוסיף להביטם, הלא הוא כי "פני כהנים לא נשאו", הם כהניה הנזכרים שלא נשאו פניהם. על כן הכהנים הנזכרים "זקנים לא חננו" כי אם הרגום, הם דם צדיקים אשר אמר השופכים בקרבה דם צדיקים, שהיו צדיקים וזקנים שקנו חכמה (קידושין לב ב):