אבן עזרא על שמות א כב

<< אבן עזרא על שמות • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ויצו — כל יושב על כסא מלכות מצרים יקרא בלשון מצרים פרעה. והנה הכתוב לא הגיד שמו, כ"פרעה נכה" (מלכים ב כג, כט), ככה שמו בלשון עמו. וכן "פרעה חפרע" (ירמיהו מד, ל):

הילוד — שם תואר, כמו "גיבור", "שיכור":