אבן עזרא על שמות א יז

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ותיראן — העלימו האל"ף, בעבור שלא תתערב המלה עם גזרת ר.א.ה.

ותחיינה — בכל כוחן, יותר ממשפטן הראשון. כי מה צורך היה להאריך?: