אבן עזרא על שמות א יג

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ויעבידו - רעות רבות חידש עליהם: בראשונה, לעשות מלאכתו. וכאשר ראה שלא חסר רבותם, נתן רשות למצרים ולשריהם להעבידם יותר מחוק העבדים, וזהו בפרך. והוא כדברי המתרגם ארמית. ולומר בפיוט "פרוכים", איננו נכון כלל. וכאשר ראה שלא יועיל זה, אז קרא למילדות, שהן שרות על כל המילדות, וציווה להרוג כל הזכרים הילודים: