אבן עזרא על שמות א כ

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


וייטב — בעלי היו"ד בראשונה, פעם יעמד היו"ד כמו זו, ופעם יחליפוהו בוי"ו, כמו "ויושב שם רעבים" (תהלים קז, לו), שהוא מן י.ש.ב, כמו וייטב מן י.ט.ב. וזה הטוב הוא הנזכר אחר כן: ויעש להם בתים (פס' כא), כמו "כי בית יעשה לך ה'" (שמואל ב ז, יא):