אבן עזרא על שמות א כא

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ויהי כי יראו — בעבור שלא יראו ממלך מצרים, רק יראו מהשם, וייטב עליהן. ודע, כי זו המלה איננה מהפעלים העומדים ולא מן היוצאים, כי הוא על דרך שיקבל האדם היראה מאחר. על כן "יראו מאת ה'" הוא הנכון, ואחזו דרך קצרה, לומר "ירא את ה'". על כן מלת "נורא" איננה בבנין נפעל כמו "נולד", "נשבר ונדכא" (תהלים נא, יט). והמשכיל יבין: