אבן עזרא על שמות א יט

<< אבן עזרא על שמות • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


ותאמרנה — לא עברנו על מצותיך, כי העבריות אינן כמצריות, כי כח חיים הרבה יש להם. ובא היו"ד רפה מן כי חיות. והוא הנכון, כמו "דוות", "רוות", "עלות עלי" (בראשית לג, יג). ונדגש היו"ד במלת "חיים" שהוא תאר, כמו "ונתפשם חיים" (מלכים ב ז, יב), כיו"ד "אלהי העבריים" (שמות ג, יח). גם כן "חיים" שהוא שם דבר, כמו "עץ חיים" (משלי ג, יח), וכמו "ופטורי צִצּים" (מלכים א ו, יח).

וילדו — נקבות פועל עבר, כי שוה הוא לזכרים, "טוו" (שמות לה, כה), "צבאו" (שמות לח, ח):